Project

General

Profile

Biblioteczka antyczna » History » Version 49

Version 48 (Wojciech Kotwica, 06/09/2021 12:08 AM) → Version 49/60 (Wojciech Kotwica, 06/09/2021 12:08 AM)

h1. Biblioteczka antyczna

{{toc}}

----

h2. A. OPUBLIKOWANE

* Homer, Iliada (tł. F. K. Dmochowski)
* Homer, Odyseja (tł. L. Siemieński)
* Safona, Wybór poezji (tł. J. Pietrzycki)
* Ajschylos, Prometeusz skowany (tł. J. Kasprowicz)
* Ajschylos, trylogia Oresteja (Agamemnon + Ofiarnice + Eumenidy) (tł. J. Kasprowicz)
* Sofokles, Antygona (tł. K. Morawski)
* Sofokles, Elektra (tł. K. Morawski)
* Sofokles, Król Edyp (tł. K. Morawski)
* Eurypides, Bachantki (tł. J. Kasprowicz)
* Eurypides, Ifigenia w Aulidzie (tł. J. Kasprowicz)
* Eurypides, Hippolytos uwieńczony (tł. J. Kasprowicz)
* Eurypides, Medea (tłum. J. Kasprowicz)
* Arystofanes, Chmury (tł. E. Cięglewicz)
* Arystofanes, Lizystrata (Gromiwoja) (tł. E. Cięglewicz)
* Arystofanes, Żaby (tł. E. Cięglewicz)
* Ksenofont, Pisma wybrane (tł. A. Rapaport)
* Platon, Obrona Sokratesa (tł. F. A. Kozłowski)
* Platon, Obrona Sokratesa (tł. Wł. Witwicki)
* Platon, Uczta (tł. Wł. Witwicki)
* Platon, Fajdros (tł. Wł. Witwicki)
* Platon, Państwo (tł. Wł. Witwicki)
* Platon, Eutyfron (tł. Wł. Witwicki)
* Platon, Kryton (tł. Wł. Witwicki)
* Platon, Fedon (tł. Wł. Witwicki)
* Platon, Fileb (tł. Wł. Witwicki)
* Platon, Menon (tł. Wł. Witwicki)
* Demostenes, Mowy (tł. Jerzy Kowalski)
* Plaut, Żołnierz samochwał (tł. G. Przychocki)
* Owidiusz, Sztuka kochania (tł. J. Ejsmond - przekład swobodny)
* Wergiliusz, Eneida (tł. T. Karyłowski)
* Marek Aureliusz, Rozmyślania (tł. M. Reiter)
* Horacy:
** Pieśń I, 9 (_Vide ut alta stet nive candidum_) (tł. Paweł Kozioł)
** Pieśń I, 11 (_Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi_) (tł. M. Motty: "Do Leukonoe")
** Pieśń I, 14 (_O navis, referent in mare te novi_) (tł. M. Motty: "Do Rzeczypospolitej")
** Pieśń I, 23 (_Vitas imuleo me similis, Chloe_) (tł. M. Motty: "Do Chloe")
** Pieśń I, 30 (O Venus regina Cnidi Paphique...) (tł. A. Asnyk: "Ad Wenerem")
** Pieśń II, 14 (_Eheu, fugaces, Postume, Postume_) (tł. M. Motty: "Do Postumiusa")
** Pieśń II, 3 (_Aequam memento rebus in arduis_) (tł. M. Motty: "Do Delljusa")
** Pieśń II, 3 (_Aequam memento rebus in arduis_) (tł. A. Asnyk: "Ad Q. Dellium")
** Pieśń II, 7 (_O saepe mecum tempus in ultimum_) (tł. M. Motty:" Do Pompejusa")
** Pieśń II, 10 (_Rectius vives, Licini, neque altum_) (tł. M. Motty: "Do Liciniusa Mureny")
** Pieśń II, 13 (_Ille et nefasto te posuit die_) (tł. M. Motty: "Do drzewa które nagłym wywrotem byłoby go zgniotło")
** Pieśń II, 20 (_Non usitata nec tenui ferar_) (tł. M. Motty: "Do Cilniusa Mecenasa")
** Pieśń III, 25 (_Quod me, Bacche, rapis, tui_) (tł. M. Motty: "Do Bakchusa")
** Pieśń III, 1 (_Odi profanum vulgus et arceo_) (tł. M. Motty: "O różnych dążnościach ludzkich")
** Pieśń III, 30 (_Exegi monumentum aere perennius_) (tł. M. Motty: "Do Melpomeny")
** Pieśń IV, 7 (_Diffugere nives, redeunt iam gramina campis_) (tł. M. Motty: "Do Manliusa Torkwata")
** List do Pizonów (_Ars poetica_) (tł. M. Motty)

----

h2. B. W OPRACOWANIU

* Platon - również do _Kolekcji filozoficznej_
** Gorgiasz (tł. Wł. Witwicki)
** Timajos (tł. Wł. Witwicki)
** Kritias (tł. Wł. Witwicki)
** ...

* Plaut, Bracia (tł. G. Przychocki)
* Plaut, Kupiec (tł. G. Przychocki)

* Augustyn z Hippony, Wyznania (tł. M. Bohusz-Szyszko)

----

h2. C. BRAK NA PLATFORMIE

h3. Literatura grecka

* Hezjod
** Teogonia
** Prace i dnie
> Kaszewski Kazimierz (1825-1910)
> "Hezyoda Roboty i dnie", Lwów 1902 http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=29789 [pdf, Podlaska Biblioteka Cyfrowa]
> Objętość (str.): 23 x 2 = 46 (ze wstępem i przypisami)
> "Teogonja Hezjoda", Warszawa 1904 http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=2287 [djvu, Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa]
> Objętość (str.): XXXIII + 28 = 61

* Safona

*
Tyrteusz

* Anakreont
> Anakreon / przekł. Kazimierza Kaszewskiego (z rozprawą wstępną i objaśnieniami), Warszawa [s.n.], 1907; sygn. katalogu BN: I 89.991, I 44.122

* Teokryt (sielanka grecka)
> tł. Kazimierz Kaszewski:
> http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=270185

* Ajschylos
> w [[Propozycje]] z 2011:
> Agamemnon, Prometeusz, Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice, Dzieje Orestesa; brak na Polonie

> wolne tłumaczenia Ajschylosa: Zygmunt Węclewski (1824-1887), Kazimierz Kaszewski (1825-1910), Jan Kasprowicz (1860-1926):

> tł. Zygmunt Węclewski:
> "Persowie": http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=112439
> "Siedmiu przeciw Tebom": http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=112438

> tł. Jan Kasprowicz:
> Dzieła / Ajschylos ; przeł. Jan Kasprowicz; (Prometeusz ; Persowie ; Siedmiu przeciw Tebom ; Błagalnice ; Dzieje Orestesa / Ajschylos); sygn. katalogu BN: II 1.505.236, II 463.867, II 803.628 A
> ew. Cztery dramaty ; Prometeusz ; Persowie ; Siedmiu przeciw Tebom ; Błagalnice / Ajschylos ; przeł. Jan Kasprowicz; sygn. katalogu BN: II 261.601, II 194.817

> tł. Kazimierz Kaszewski:
> Tragedye Eschylosa / w przekł. Kazimierza Kaszewskiego; (Siedmiu pod Tebami ; Prometeusz w okowach ; Ucieczka ; Persowie ; Agamemnon ; Krwawy odwet ; Eumenidy); sygn. katalogu BN: II 191.811, II 2.016.493 A

* Sofokles
** Edyp w Kolonie?
> wydanie "Sofoklesa tragedye. Przełożył i wstępami opatrzył Kazimierz Morawski" [Biblioteka przekładów literatury starożytnej nr 4], Kraków, Akademia Umiejętności, 1916 - zawiera także sztuki: Edyp w Kolonie, Ajax, Trachinki, Filoktetes
> dostępne również wydanie powojenne: Warszawa, PIW, 1969, w opracowaniu Kubiaka

* Menander, komedie

* Eurypides
> w [[Propozycje]] z 2011:
> Błagalnice, Ion, Alkestis, Medea; brak na Polonie

> wolne tłumaczenia Eurypidesa: Zygmunt Węclewski (1824-1887), Jan Kasprowicz (1860-1926):

> tł. Zygmunt Węclewski:
> "Medea": http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=112598&
> "Alcestys": http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=112593
> "Ion": http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=112605
> "Hiketydy czyli błagające opieki": http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=112685

> tł. Jan Kasprowicz:
> "Medea", "Alkestis": http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=17743
> "Błagalnice", "Ion": http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=17649
> "Ifigenia w Aulidzie": http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=47298

* Plutarch, Żywoty sławnych mężów
> w [[2013 - zm 1942]]:
> Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów, przekł. F. N. Golańskiego (1753-1824); z dodaniem czterech żywotów w przeróbce Ign. Krasickiego; z wstępem i uwagami Tadeusza Sinki - I 645.585; I 2.071.233 A

* Herodot, Dzieje
> tł. Antoni Bronikowski (1817-1884):
> Herodota dzieje przekładał z Greckiego A. Bronikowski, 1861-1862
> zgrabniejsze tłum. Seweryna Hammera (1883- *1955*)

* Ksenofont, Wyprawa Cyrusa (Anabaza)
> tł. A. Rapaport (1889-1937)
> Xenofont, Wyprawa Cyrusa (Anabaza), tł. i przypisy A. Rapaport, wstęp St. Witkowski (1866-1950), Biblioteka Narodowa, seria II, nr 31, Kraków 1924
> https://polona.pl/item/wyprawa-cyrusa-anabaza,NTAwMzM1NA/ (Polona błędnie podaje, że publikacja jest objęta prawem autorskim)

h3. Literatura rzymska

* Katullus, Poezje
> w [[2013 - zm 1942]]:
> Catullus, poezje, tłum. Jan Czubek, K. Przerwa-Tetmajer http://polona.pl/dlibra/docmetadata?id=12571&dirids=1

* Horacy
** Pieśni - wybrane, w szczególności:
*** I, 9 (_Vide ut alta stet nive candidum_)
*** I, 23 (_Vitas imuleo me similis, Chloe_)
*** II, 14 (_Eheu, fugaces, Postume, Postume_)
*** III, 1 (_Odi profanum vulgus et arceo_)
*** III, 30 (_Exegi monumentum aere perennius_) -> tł. L.Rydel?
*** ...
** List do Pizonów (_Ars poetica_)
** Epody - wybrane?
** Satyry - wybrane, np.
*** I, 9 (_Ibam forte Via Sacra..._) - o gadule
*** II, 6 (_Hoc erat in vocis..._) - z bajką o myszy miejskiej i wiejskiej
> mamy wybór wolnych przekładów Horacego, poetyckich i bardziej filologicznych, może dla każdego utworu osobno wybrać najlepszy? -> osobna podstrona Horacego na wiki?

> Wybór poezyj. 2, Satyry i listy / Horatius Flaccus Q. ; przekł. Jan Czubek ; słowo wstępne Kazimierza Morawskiego.
> np. sygn. katalogu BN: I 455.619, I 790.271 A (wyd. 1924)
> np. sygn. katalogu BN: I 921.179, I 829.580 A (wyd. 1933)
> ew. w: "Trzej satyrycy rzymscy": sygn. katalogu BN: I 205.763, I 705.972 A (wyd. 1959)

* Owidiusz, Metamorfozy
> tł. Bruno Kiciński (1797-1844):
> "Przemiany" ze wstępem "Życie i poezja Owidjusza" K. Morawskiego, Warszawa 1933; XXI, [1], 285 s. ; 18 cm; https://polona.pl/item/przemiany,MTQ2ODM3Mzc/#info:metadata
> "Przemiany (wybór)", przekł. B. Kiciński, oprac. J. Krókowski, Wrocław 1953, BN II 76 (ale Jerzy Krókowski zm. 1967, zakres zmian do sprawdzenia)

* Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy

* Juliusz Cezar
** Wojna galijska
** Wojna domowa

* Salustiusz
** Sprzysiężenie Katyliny i Wojna z Jugurtą

* Swetoniusz, Żywoty cezarów
> tł. Kajetan Kwiatkowski (1769-1852)
> K. T. Swetoniusza Dzieje dwunastu cesarzów rzymskich. T. 1 / przez Kajetana z Kwiatkowa Kwiatkowskiego na jęz. pol. przeł.; sygn. katalogu BN: II 190.244 (t. 1-2 współopr.), II 60.323

> tł. Julian Ejsmond:
> Żywot Nerona : przekład ze Swetonjusza / Juljan Ejsmond; Warszawa : "Rój", [1925] (Biblioteczka Historyczno-Geograficzna, nr 4); sygn. katalogu BN: I 509.866, I 505.816; I 540.775/4

* Tacyt, Roczniki
> tł. Władysław Okęcki (1840-1918)
> Tacyt, Roczniki (Dzieje), w tł. Władysława Okęckiego - II 1.420.370 A

* Józef Flawiusz, Wojna żydowska
> tł. Andrzej Niemojewski (1864-1921)
> Dzieje wojny żydowskiej przeciwko Rzymianom, Warszawa 1906 https://polona.pl/item/dzieje-wojny-zydowskiej-przeciwko-rzymianom,ODk3NjQzNTU/10/

* Apulejusz, Metamorfozy albo Złoty Osioł - _również do Kolekcji fantastycznej_
> Według [[Literatura fantastyczna - poczekalnia]]:
> ZAMÓWIONE Apuleius Lucius Madaurensis (ca 125-ca 170), Bajka o Amorze i Psyche : z "Metamorfoz" albo "Złotego Osła" Aplejusza / przeł. z oryg. łac., słowem wstępnem i przepisami opatrzył Jankowski, Józef (1865-1935). Tł.
> tłum. Lucjan Rydel, Kraków 1911 https://polona.pl/item/amor-i-psyche,MTE1NzQ2Mg/5/#info:metadata

* Terencjusz
** Eunuch
** Bracia
** Teściowa

* Lukian:
** Przygody Lukiosa w osła zamienionego
** Historia prawdziwa - również do _Kolekcji fantastycznej_
** Ikaromenippos albo Podróż napowietrzna - również do _Kolekcji fantastycznej_
** Inne dialogi
> tł. Wł. Witwicki (1878-1948):
> Dialogi wybrane, Wrocław 1949 https://polona.pl/item/dialogi-wybrane,OTA1MTA5NQ/4/ ; zawiera:
> I. Zgromadzenie bogów; II. Dzeus ma trudności w dyskusji; III. O ofiarach; IV. O żałobie; V. Cynik; VI. Miłośnik nieprawdy albo niedowiarek; VII. Wyprzedaż typów życia; VIII. Rybak; IX. Pijatyka albo Lapitowie; X. Rozmowa Jaskółeczki i Rosiczki; XI. Przeprawa na drugą stronę; XII. Rozmowy bogów
>
> tł. Michał Konstanty Bogucki (1860-1935):
> "Przygody Lukiosa w osła zamienionego", Kraków 1911 https://polona.pl/item/przygody-lukiosa-w-osla-zamienionego-romans-grecki,NzkyOTI4MzI/8/
> "Lukianosa z Samosaty Ikaro-Menippos albo Podróż napowietrzna", Kraków, 1903;
> "Lukianosa z Samosaty Powieść prawdziwa", Kraków, 1903;
> "Wybrane pisma Lukiana", tł. Michał Konstanty Bogucki, T.1 [Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej nr 1], Kraków, Akademia Umiejętności, 1906 https://polona.pl/item/wybrane-pisma-lukiana-t-1,ODk3NjQwODQ/8/
> "Lukian, Dialogi, T. 1; przeł. Konstanty Bogucki; wstęp napisał i komentarzem opatrzył Władysław Madyda", [PAN, Biblioteka przekładów z literatury antycznej nr 7], wyd. I Wrocław, Ossolineum 1960, [ISSN 0406-0970 7] zawiera dialogi: Sen, Prawdziwa historia, Sen albo kogut, Rozmowy heter, Ikaromenippos albo podróż napowietrzna, Uczta albo Lapitowie, Łgarz albo niedowiarek, Rozmowy zmarłych, O tańcu, Pochwała muchy, Tymon albo odludek, Prometeusz albo Kaukaz, Przeprawa przez Styks albo tyran. W tej samej serii również drugi tom Dialogów" Lukiana wydano w przekładzie Boguckiego, ale tom trzeci to tłumaczenia Madydy, które nie są wolne.
> Na wydaniu z 1960 oparto wyd. z serii "Arcydzieła Kultury Antycznej": Wrocław - Ossolineum - Warszawa - De Agostini, 2006, ISBN 83-04-04897-3
> Tekst "Prawdziwej historii" z wydania 1960 dostępny również w: "Droga do science-fiction. Od Gilgamesza do Wellsa", Warszawa, Alfa, 1985, ISBN 83-7001-067-9, s. 22-51

* Cyceron, Mowy
** Philippicae (Filipiki)
** In Catilinam (Przeciwko Katylinie)
** Pro Milone (W obronie Milona)
> tł. Erazm Rykaczewski (1803-1873): Cyceron, Dzieła, T.I-VIII, Paryż-Poznań 1870-79

* Cyceron, traktaty:
** Tusculanae Disputationes (Rozmowy tuskulańskie)
** de Oratore (O mówcy)
** De re publica (O państwie)
** De officiis (O powinnościach)
** De finibus bonorum et malorum (O granicach dobra i zła)

* Plaut
> tł. Gustaw Edward Przychocki (1884- *1947*):
> "Komedie", Kraków, Polska Akademia Umiejętności, 1934 [Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej]. Tom II zawiera: Kupiec, Żołnierz Samochwał, Strachy, Pseudolus, Skarb

* Petroniusz, Satyricon - w szczególności "Uczta Trymalchiona"
> tł. Ignacy Strycharski (1880-1937):
> "I. T. Petronii Arbitrii Cena Trimalchionis" [w:] Sprawozdanie Dyrekcji C. K. Gimnazyum Arcyksiężniczki Elżbiety w Samborze za rok szkolny 1899, s.1-38 (skan 21) http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=2004
> "Petroniusza Uczta Trymalchiona, cz.1" [w:] Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum Lwowskiego im. Franciszka Józefa za rok szkolny 1908, s.1-22 (skan 24) http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=4781 - brak dalszej części
> Pierwsze tłum. całości Satyrikonu: M.Brożek 1968

* Seneka

h2. D. Współcześnie opracowana mitologia i historia Grecji i Rzymu

Zieliński, Tadeusz (1859- *1944*):

Lepsze od "Mitologii" Parandowskiego:
Starożytność bajeczna / Tadeusz Zieliński
Warszawa : J. Mortkowicz, 1930 [rz.].
[4], 464, [5] s., [12] k. tabl. ; 23 cm.
Seria: Zieliński, Tadeusz (1859-1944). Świat antyczny ; cz. 1
http://polona.pl/item/29023656
LEPIEJ (o dziwo, poza copyrightem?, mimo że następne tomy zastrzegli? - do konsult. prawn.):
Wydawca: Warszawa : "Viator", 1995 (Warsz. : DN-T).
Opis fizyczny: Tekst oparty na ed. J. Mortkowicza, Warszawa 1930.
http://polona.pl/item/29023652
Prawa: Domena Publiczna. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę
Kolekcja: Free Access

Grecja niepodległa / Tadeusz Zieliński
Warszawa : J. Mortkowicz, 1937 [rz.].
[4], 377, [2] s. ; 23 cm.
Seria: Zieliński, Tadeusz (1859-1944). Świat antyczny ; cz. 2
http://polona.pl/item/29023576

Rzeczpospolita Rzymska / Tadeusz Zieliński
Warszawa : J. Mortkowicz, 1935 [rz.].
[4], 502, [2] s., [16] k. tabl. ; 23 cm.
Seria: Zieliński, Tadeusz (1859-1944). Świat antyczny ; cz. 3
http://polona.pl/item/29023644

Cesarstwo Rzymskie / Tadeusz Zieliński
Warszawa : J. Mortkowicz, 1938 [rz.].
[4], 533, [5] s., [20] k. tabl. ; 23 cm.
Seria: Zieliński, Tadeusz (1859-1944). Świat antyczny ; cz. 4
http://polona.pl/item/29023548