Project

General

Profile

Lista pasków narzędziowych z przyciskami tagów

 • Mastery - przydatny w przypadku każdego utworu, zawiera przyciski tagów początku/końca pliku oraz tagów masterów stylów (dla każdego tagowanego utworu trzeba wybrać jedną właściwą parę takich tagów);
 • Elementy początkowe - przydatny w przypadku każdego utworu, zawiera przyciski tagów dla elementów tytułowych (autor, nazwę utworu) oraz poprzedzających tekst główny (nota, dedykacja, motto itp.);
 • Początek dramatu - oprócz standardowych przycisków dla elementów początkowych (jw.: nota, dedykacja itd.) zawiera także przyciski specyficznych tagów elementów poprzedzających tekst główny dramatu: lista osób, didaskalia początkowe;
 • Nagłówki - przydatny w przypadku większości utworów, zawiera przyciski dla tagów wszystkich nagłówków;
 • Bloki - przydatny w przypadku większości utworów, zawiera przyciski tagów wieloakapitowych bloków tekstu (np. długiego cytatu), a także przyciski tagów używanych w przypadku tekstu wywiadu;
 • Akapity - zasadniczo przydatny w przypadku utworów prozą, zawiera m.in. bardzo często używane przyciski tagów podstawowego stylu akapitowego i stylów pochodnych (np. kwestii dialogowej w prozie);
 • Wersy - zasadniczo przydatny w przypadku liryki, ale także wszelkich innych utworów zawierających np. cytaty poetyckie itp., zawiera przyciski tagów strofy, jej pochodnych oraz specyficznych typów wersów;
 • Dramat wierszowany - przydatny w przypadku dramatów wierszem lub utworów cytujących ich fragmenty; zawiera przyciski tagów kwestii i jej pochodnych, didaskaliów oraz wszystkie przyciski dla strof/wersów;
 • Style znakowe - przydatny w przypadku każdego utworu, zawiera przyciski wszystkich tagów stylów znakowych (wyróżnień fragmentów tekstu o różnych funkcjach);
 • Polecenia - zawiera przycisk umożliwiający wstawienie komentarzy redaktorskich oraz technicznych związanych ze składem;
 • Separatory - może być przydatny w przypadku utworów każdego typu, zawiera przyciski tagów poleceń składających m.in. różnego typu separatory partii tekstu (np. pionowe światło);
 • Przypisy - przydatny w przypadku każdego utworu, w którym chcemy umieścić przypis.

Omówienie zastosowania poszczególnych tagów znajduje się w rozdziale Tagi składu.