Project

General

Profile

Opis danych Dublin Core » History » Version 4

Marta Niedziałkowska, 03/28/2012 04:20 PM

1 2
h1. Opis danych Dublin Core
2 2
3 2
* [[Dublin Core|Dublin Core]]
4 2
5 3 Marta Niedziałkowska
* [[Implementacja prosta|Implementacja prosta]] obecnie stosowana
6 2
7 2
* [[Metadane okładki]]
8 2
9 4 Marta Niedziałkowska
* [[Metadane grafiki]]
10 4 Marta Niedziałkowska
11 2
* [[Implementacja złożona|Implementacja złożona]]