Project

General

Profile

Opis danych Dublin Core » History » Version 5

Version 4 (Marta Niedziałkowska, 03/28/2012 04:20 PM) → Version 5/10 (Marta Niedziałkowska, 03/28/2012 04:23 PM)

h1. Opis danych Dublin Core

* [[Dublin Core|Dublin Core]]

* [[Implementacja prosta|Implementacja prosta]] obecnie stosowana

* [[Metadane okładki]]

* [[XML_Obrazów]] - metadane grafiki [[Metadane grafiki]]

* [[Implementacja złożona|Implementacja złożona]]