Project

General

Profile

Opis danych Dublin Core » History » Version 7

Version 6 (Marta Niedziałkowska, 03/28/2012 04:25 PM) → Version 7/10 (Radek Czajka, 02/07/2014 04:05 PM)

h1. Opis danych Dublin Core

* [[Dublin Core|Dublin Core]]

* [[Implementacja prosta|Implementacja prosta]] obecnie stosowana

* [[Metadane okładki]]

* [[Metadane sponsora]]

*
"Metadane grafiki":http://redmine.nowoczesnapolska.org.pl/projects/wl-xml2/wiki/XML_Obraz%C3%B3w

* [[Implementacja złożona|Implementacja złożona]]