Project

General

Profile

Propozycje » History » Version 22

Version 21 (Marta Niedziałkowska, 06/15/2012 01:53 PM) → Version 22/40 (Marta Niedziałkowska, 06/15/2012 01:58 PM)

h1. Propozycje w ramach projektu WOLNA KLASYKA

*Czechow*

Trzy siostry --- brak wolnego tłumaczenia
Wiśniowy sad --- wyd. 1931, tłum. Konstanty Magnicki, brak info o dacie śmierci.
Wujaszek Wania --- brak wolnego tłumaczenia

*Bachantki, Eurypides* - jest na WL
Żaby, Arystofanes - we wniosku na 2012
Platon - Kriton, Phedon - we wniosku na 2012
Platon, Biesiada - tłum. Stefan Okołów - nieznana data śmierci/brak wolnego tłumaczenia
Ajschylos, Agamemnon, Prometeusz, Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice, Dzieje Orestesa - we wniosku na 2012
Eurypides, Elektra, Helena, Błagalnice, Ion, Alkestis, Medea - we wniosku na 2012
Sofokles, Elektra - we wniosku na 2012 Sofokles

*Dante, Boska Komedia*

Ivanhoe, Walter Scott (pl tłum 1921)
Dickens,
Dumas, Hrabia Monte Christo!!! :)
Lewis Carrol, Alicja w krainie czarów
Jack London

h1. Klasyka fantastyki

Howard Phillips Lovecraft,
Stefan Grabiński

E.T.A. Hoffman, Dziadek do Orzechów (tłum Kramsztyk, zm. 1932) + inne opowiadania (niesamowite)
Złoty Garnek (tłum. Jan Kleczyński, ale: ojciec czy syn, pierwszy zm. 1895, drugi zm. 1939)
Piaskun (tłum. Felicjan Faleński, zm. 1910)
Frankestein, Marry Shelley
Podróźe Guliwera, Jonnatan Swift

h1. Klasyka dla dzieci

Stanisław Jachowicz "Bajki i powieści" (wybór? w tym tłumaczenia utworów Heinricha Hoffmanna)

*Kasprowicz*, sonety "Krzak dzikiej róży" i parę wierszy z cyklu "Księga ubogich"

wiersze *Tadeusza Micińskiego*
"Zawisza Czarny. Fantazja dramatyczna" Kraków 1901
"Na skalnym Podhalu" - gawędy w wyborze z:

* "Na Skalnym Podhalu", cz. I-V, Kraków 1914
Elżbieta Drużbacka - poetka baroku

*Eliza Orzeszkowa* - powieści: ,,Meir Ezofowicz", ,,Dziurdziowie";
artykuły programowe: ,,Kilka słów o kobietach", ,,Patriotyzm i
kosmopolityzm"; ,,O Żydach i kwestii żydowskiej".

*Maryla Wolska* (1873-1930) - wybór z tomików: ,,Symfonia Jesienna",
,,Ognie Kupalne"

*Wybór manifestów z epoki Młodej Polski*, np. "Forpoczty ewolucji psychicznej" Wacława Nałkowskiego

*Gabriela Zapolska* (1857-1921)
utwory dramatyczne: ,,Panna Maliczewska", ,,Skiz", ,,Małka
Szwarcenkopf", ,,Żabusia", ,,Ich czworo"
powieści: ,,Kaśka Kariatyda", ,,Przedpiekle", ,,O czym się nie mówi",
,,O czym się nawet myśleć nie chce", ,,Antysemitnik";
opowiadania: ,,Menażeria ludzka" (zbiór), ,,Z pamiętników młodej
mężatki" (pojedyncze opowiadanie)

*Bronisława Ostrowska* (1881-1928) - wiersze:
Magdaleno, ciszo polna, Magdaleno ciszo leśna...
Dziedzilia

* [Błękit? nie błękit, a chrzest...]
* [Jego krwawy rubin w pierścionku...]
* [Na ranę serca śnieg pada...]
Krysta
Kwiat paproci *** [Na ranę serca śnieg pada...]
* [Zostawcie wy mnie w spokoju...]
Wiosna
Upiór
Okwit
* [Okiennej ramy krzyż...]
* [Nad czarną wodą latarnie...]
Bogdajem...
Śpiewanki
Litania fal
Wiosna 1915

*dla dzieci: "Bohaterski Misia" (1919) czy "Baśnie polskie" (1923);
Córka wodnicy, Gucio zaczarowany (bo popularna bajka to była i bo jest poemat Miłosza nawiązujący do niej)
[warto mieć, mało mamy propozycji dla dzieci]

*tłumaczka poezji francuskiej: Liryka francuska (1910--11, m.in. Mallarmego czy Rimbaude'a - "Śpiący w kotlinie", "Zabłąkani" - te są na Wikisource)
*przekład poezji Oskara Miłosza ("Wybór poezji" 1919)

*więcej renesansu:*
*Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej*
Petrarca, wybór sonetów

*więcej baroku:*
Krzysztof Opaliński ,,Satyry"
Łukasz Opaliński ,,Poeta nowy", ,,Coś nowego"
Sarbiewski
Zbigniew Morsztyn
Wespazjan Kochowski ,,Niepróżnujące próżnowanie"; ,,Psalmodia polska"
Sebastian Grabowiecki ,,Rymy duchowe"
Józef Baka
Samuel Przypkowski, Andrzej Wiszowaty, Jan Ludwik Wolzogen (arianie)
Jan z Kijan - fraszki (sowizdrzalskie)
Elżbieta Drużbacka

*więcej Oświecenia:*
literatura konfederacji barskiej
St. Trembecki, wiersze
Tomasz Kajetan Węgierski
Wojciech Bogusławski ,,Cud mniemany czyli Krakowiacy i górale"
Jan Paweł Woronicz, wiersze

*więcej Romantyzmu:*
*Antoni Malczewski ,,Maria"*
Seweryn Goszczyński ,,Zamek Kaniowski", *,,Król zamczyska"*; liryki z
tomu ,,Pobudka";
Józef Ignacy Kraszewski, Ulana
Narcyza Żmichowska, Poganka

*Poezja krajowa*
Kazimierz Brodziński (wiersze z różnych okresów),
Ryszard Berwiński wiersze, Michał Czajkowski (,,Wernyhora wieszcz
ukraiński : powieść historyczna z roku 1768" a. ,,Powieści kozackie");
Gustaw Ehrenberg (,,Szlachta z roku 1831" i inne wiersze tomiku
,,Dźwięki minionych lat"); Teofil Lenartowicz (wiersze); Lucjan
Siemieński (wiersze, ,,Podania i legendy polskie, ruskie i
litewskie");

*coś ze współczesności:*
Jerzy Liebert (1904-1931) - wiersze z tomików: ,,Druga ojczyzna",
*,,Gusła"*, ,,Kołysanka jodłowa"
Zbigniew Uniłowski (1909-1937): ,,Wspólny pokój"; ewentualnie:
,,Dwadzieścia lat życia" (powieść); ,,Dzień rekruta" (opowiadanie w:
"Wiadomości Literackie", nr 46, 1934); ,,Człowiek w oknie" (zbiór
opowiadań).

*Stanisław Brzozowski (1878-1911)*

,,Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej"
,,Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości w walce o światopogląd"
,,Filozofia czynu"
,,Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej"
powieści: ,,Pod ciężarem Boga", ,,Płomienie", ,,Sam wśród ludzi";
,,Książka o starej kobiecie".

*Stanisław Przybyszewski (1868-1927)*

,,De Profundis"; ,,Requiem aeternam...", ,,Confiteor" (Życie, nr z 10
stycznia 1899);

h1. tłumaczenia

Lodovico Ariosto, Orland szalony i Torquato Tasso:Gofred albo
Jerozolima wyzwolona w tł. Piotra Kochanowskiego
Corneille, Cyd, tł. J.A. Morsztyn
tłumaczenia Lucjana Siemieńskiego: ,,Słowa o wyprawie Igora",
,,Rękopisu królowodworskiego" oraz sonetów Michała Anioła
James Macpherson, Pieśni Osjana, tł. S. Goszczyński

h1. do przemyślenia

Aleksander Brueckner, Dzieje literatury polskiej w zarysie

h1. Biblioteczka Boya

„Legenda o Tristanie i Izoldzie" (w oprac. Bediera)
„Pieśń o Rolandzie"
„Wielki Testament" Villona
„Świętoszek" Molière'a
„Skąpiec" Molière'a
„Mizantrop” Molière'a
„Mieszczanin szlachcicem" Molière'a
„Kandyd" Voltaire'a
„Kubuś Fatalista i jego pan" Diderota
„Rozprawa o metodzie" Kartezjusza
„Myśli" Pascala
„Listy perskie" Monteskiusza
„O duchu praw" Monteskiusza
„Próby" Montaigne'a 5 tomów
„Spowiedź dziecięcia wieku" Musseta
„Ubu król" Jarry'ego
„W Poszukiwaniu straconego czasu" Prousta, tom I: „W stronę Swanna” 1 cz.
„Gargantua i Pantagruel" Rabelais'go

„Słówka”
„Flirt z Melpomeną”
esej „Plotka o >>Weselu<< Wyspiańskiego”
„Dziewice konsystorskie; Piekło kobiet; Jak skończyć z piekłem kobiet”
„Nasi okupanci”
„Znaszli ten kraj”
„Marysieńka Sobieska”
„Mózg i płeć”
„Słowa grube i cienkie”
„Obrachunki fredrowskie”
„Bronzownicy”
„Gdy się człowiek robi starszy... : wierszyków porcya czwarta --- wiersze: Jak Jan Michalik został mecenasem sztuki, Pobudka grunwaldzka, Modlitwa estety.
„W Sorbonie”

h1. Wydania obcojęzyczne

Laments, Jan Kochanowski,
http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=2074

Thr̀enes, Jan Kochanowski
http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=6773&from=editionindex&from=-6search&dirids=20&lang=pl