Project

General

Profile

Propozycje » History » Version 34

Version 33 (Marta Niedziałkowska, 10/16/2012 09:53 AM) → Version 34/40 (Marta Niedziałkowska, 10/16/2012 10:37 AM)

h1. Propozycje w ramach projektu WOLNA KLASYKA

*Czechow*

Trzy siostry --- brak wolnego tłumaczenia
Wiśniowy sad --- wyd. 1931, tłum. Konstanty Magnicki, brak info o dacie śmierci; brak na Polonie
Wujaszek Wania --- brak wolnego tłumaczenia

*Bachantki, Eurypides* - jest na WL
Żaby, Arystofanes; brak na Polonie
Platon - Kriton, Phedon; brak na Polonie
Platon, Biesiada - tłum. Stefan Okołów - nieznana data śmierci/brak wolnego tłumaczenia; brak na Polonie
Ajschylos, Agamemnon, Prometeusz, Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice, Dzieje Orestesa; brak na Polonie
Eurypides, Błagalnice, Ion, Alkestis, Medea; brak na Polonie
Sofokles, Elektra; brak na Polonie

*Dante, Boska Komedia* - jest na WL

Ivanhoe, Walter Scott (pl tłum 1921); brak na Polonie
Dickens; _zamówione_
Dumas, Hrabia Monte Christo _zamówione_
Lewis Carrol, Alicja w krainie czarów - brak wolnego tłumaczenia
Jack London; _zamówione_ Serce kobiety, http://polona.pl/dlibra/doccontent2?id=21993, Opowiadania Północy, http://polona.pl/dlibra/doccontent2?id=11029

h1. Klasyka fantastyki

Howard Phillips Lovecraft - brak wolnego tłumaczenia
Stefan Grabiński _zamówione_ - we wniosku na 2012
*E.T.A. E.T.A. Hoffman, Dziadek do Orzechów* Orzechów (tłum Kramsztyk, zm. 1932) + inne opowiadania (niesamowite), Złoty Garnek (tłum. Jan Kleczyński, ale: ojciec czy syn, pierwszy zm. 1895, drugi zm. 1939), Piaskun (tłum. Felicjan Faleński, zm. 1910); brak 1910) - we wniosku na Polonie 2012
Frankestein, Marry Shelley - brak wolnego tłumaczenia
*Podróźe Guliwera, Jonnatan Swift* - w opracowaniu

h1. Klasyka dla dzieci

Stanisław Jachowicz "Bajki i powieści" _zamówione_
*Kasprowicz,
(wybór? w tym tłumaczenia utworów Heinricha Hoffmanna)- we wniosku na 2012

*Kasprowicz*,
sonety "Krzak dzikiej róży" i parę wierszy z cyklu "Księga ubogich"* ubogich" - na WL

wiersze *Tadeusza Micińskiego* _zamówione_ - we wniosku na 2012
"Zawisza Czarny. Fantazja dramatyczna" Kraków 1901 _zamówione_ - we wniosku na 2012

"Na skalnym Podhalu" - gawędy w wyborze z: "Na Skalnym Podhalu", cz. I-V, Kraków 1914 _zamówione_ - we wniosku na 2012

Elżbieta Drużbacka - poetka baroku - _zamówione_ we wniosku na 2012

Eliza Orzeszkowa *Eliza Orzeszkowa* - powieści:
,,Meir Ezofowicz" _zamówione_ - we wniosku na 2012
,,Dziurdziowie" _zamówione_ - we wniosku na 2012

Eliza Orzeszkowa artykuły programowe:
,,Kilka słów o kobietach" - _zamówione_ we wniosku na 2012
,,Patriotyzm i kosmopolityzm" - _zamówione_ we wniosku na 2012
,,O Żydach i kwestii żydowskiej" - _zamówione_ we wniosku na 2012

*Maryla Wolska* (1873-1930) - wybór z tomików: ,,Symfonia Jesienna", ,,Ognie Kupalne" _zamówione_ - we wniosku na 2012

*Wybór manifestów z epoki Młodej Polski*, np. "Forpoczty ewolucji psychicznej" Wacława Nałkowskiego _zamówione_ --- brak w BN

*Gabriela Zapolska* (1857-1921)
utwory dramatyczne _zamówione_: Menażerya ludzka dramatyczne:
,,Panna Maliczewska" - we wniosku na 2012
,,Skiz" - we wniosku na 2012
,,Małka Szwarcenkopf" - we wniosku na 2012
,,Żabusia" - we wniosku na 2012
,,Ich czworo"

- we wniosku na 2012

powieści: *,,Kaśka Kariatyda"* - w opracowaniu
,,Przedpiekle" - we wniosku na 2012
,,O czym się nie mówi" - we wniosku na 2012
,,O czym się nawet myśleć nie chce" - we wniosku na 2012
,,Antysemitnik" - we wniosku na 2012

opowiadania:
,,Menażeria ludzka" - we wniosku na 2012
,,Z pamiętników młodej mężatki" (pojedyncze opowiadanie) opowiadanie)- we wniosku na 2012

*Bronisława Ostrowska* (1881-1928) - wiersze: - we wniosku na 2012: Pierścień życia ; Tartak słoneczny ; Wiersze ostatnie, Opale, Chusty ofiarne _zamówione_

Magdaleno, ciszo polna, Magdaleno ciszo leśna...
Dziedzilia

* [Błękit? nie błękit, a chrzest...]
* [Jego krwawy rubin w pierścionku...]
* [Na ranę serca śnieg pada...]
Krysta
Kwiat paproci *** [Na ranę serca śnieg pada...]
* [Zostawcie wy mnie w spokoju...]
Wiosna
Upiór
Okwit
* [Okiennej ramy krzyż...]
* [Nad czarną wodą latarnie...]
Bogdajem...
Śpiewanki
Litania fal
Wiosna 1915

*dla dzieci: "Bohaterski Misia" (1919) _zamówione_ - we wniosku na 2012
czy "Baśnie polskie" (1923) - nie ma w BN

Córka wodnicy, - we wniosku na 2012
Gucio zaczarowany (bo popularna bajka to była i bo jest poemat Miłosza nawiązujący do niej)[warto mieć, mało mamy propozycji dla dzieci] - we wniosku na 2012

*tłumaczka poezji francuskiej: *Liryka francuska* Liryka francuska (1910--11, m.in. Mallarmego czy Rimbaude'a - "Śpiący w kotlinie", "Zabłąkani" - te są na Wikisource)
*przekład poezji Oskara Miłosza ("Wybór poezji" 1919) - nie ma w BN

*więcej renesansu:*
*Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej*
Petrarca, wybór sonetów - brak wolnego tłumaczenia

*więcej baroku:*
Krzysztof Opaliński ,,Satyry" _zamówione_ - we wniosku na 2012
Łukasz Opaliński ,,Poeta nowy", ,,Coś nowego" _zamówione_ - we wniosku na 2012
Sarbiewski _zamówione_
Zbigniew Morsztyn - "Emblemata" i "Muza domowa", "Pogrom Turków pod Chocimem 1673 r.", wiersze wybrane _zamówione_ - we wniosku na 2012
Wespazjan Kochowski ,,Niepróżnujące próżnowanie"; ,,Psalmodia polska" _zamówione_ - we wniosku na 2012
Sebastian Grabowiecki ,,Rymy duchowne" _zamówione_ - we wniosku na 2012
Józef Baka "Uwagi o śmierci niechybnej wszystkim pospolitej", "Nabożeństwo codzienne chrześcijańskie", wiersze wybrane; nie ma wybrane - we wniosku na Polonie 2012
Samuel Przypkowski (arianin) "Samuelis Przipcovii dissertatio de pace et concordia Ecclesiae Ŋ Rozprawa o pokoju i zgodzie w Kościele"; nie ma na Polonie Kościele" - we wniosku 2012
Andrzej Wiszowaty (arianin) "O (arianin)"O religii zgodnej z rozumem czyli Traktat o posługiwaniu się sądem rozumu także w sprawach teologicznych i religijnych" - nie ma na Polonie we wniosku 2012
Jan Ludwik Wolzogen (arianin) "Uwagi do Medytacji metafizycznych René Descartes'a"; nie ma Descartes'a" - we wniosku na Polonie 2012
Jan z Kijan - fraszki (sowizdrzalskie) - nie ma w BNElżbieta Drużbacka, wybrane wiersze - we wniosku na 2012

*więcej Oświecenia:*
literatura konfederacji barskiej - "Wojna w Polsce 1770 i 1771 / z pamiętników generała Dumouriez"2; nie ma Dumouriez" - we wniosku na Polonie 2012
St. Trembecki, wiersze _zamówione_ - we wniosku na 2012
Tomasz Kajetan Węgierski, wiersze _zamówione_ - we wniosku na 2012
Wojciech Bogusławski ,,Cud mniemany czyli Krakowiacy i górale" _zamówione_ - we wniosku na 2012
Jan Paweł Woronicz, wiersze _zamówione_ - we wniosku na 2012

*więcej Romantyzmu:*
*Antoni Malczewski ,,Maria"*
Seweryn Goszczyński ,,Zamek Kaniowski", ; liryki z
tomu ,,Pobudka" _zamówione_ ,,Pobudka"- we wniosku na 2012; *,,Król zamczyska"*
Józef Ignacy Kraszewski, Ulana; nie ma Ulana - we wniosku na Polonie 2012
Narcyza Żmichowska, Poganka _zamówione_ - we wniosku na 2012

*Poezja krajowa*
Kazimierz Brodziński (wiersze z różnych okresów) - we wniosku na 2012
Ryszard Berwiński wiersze; nie ma wiersze - we wniosku na Polonie 2012
Michał Czajkowski ,,Wernyhora wieszcz ukraiński : powieść historyczna z roku 1768" a. ,,Powieści kozackie" - _zamówione_ we wniosku na 2012
Gustaw Ehrenberg ,,Szlachta z roku 1831" i inne wiersze tomiku ,,Dźwięki minionych lat" _zamówione_ - we wniosku na 2012
Teofil Lenartowicz (wiersze) _zamówione_ - we wniosku na 2012
Lucjan Siemieński ,,Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie"; nie ma litewskie" - we wniosku na Polonie 2012

*coś ze współczesności:*
*Jerzy Jerzy Liebert (1904-1931) - wiersze z tomików: ,,Druga ojczyzna", , ,,Kołysanka jodłowa"* jodłowa" - w opracowaniu; we wniosku na 2012; *,,Gusła"*
Zbigniew Uniłowski (1909-1937): ,,Wspólny pokój"; ewentualnie: ,,Dwadzieścia lat życia" (powieść); ; ,,Człowiek w oknie" (zbiór
opowiadań); nie ma na Polonie opowiadań) - we wniosku 2012
,,Dzień rekruta" (opowiadanie w: "Wiadomości Literackie", nr 46, 1934 - nie ma w BN)

*Stanisław Brzozowski (1878-1911)*

,,Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej" _zamówione_ - we wniosku 2012
,,Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości w walce o światopogląd" _zamówione_ - we wniosku 2012
,,Filozofia czynu" - nie ma w BN
,,Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej" _zamówione_ - we wniosku 2012
powieści: ,,Pod ciężarem Boga" - nie ma w BN
,,Płomienie", ,,Sam wśród ludzi" _zamówione_ - we wniosku 2012
,,Książka o starej kobiecie" nie ma w BN - we wniosku 2012

*Stanisław Przybyszewski (1868-1927)*

,,De Profundis"; ,,Requiem aeternam..." _zamówione_ - we wniosku 2012
,,Confiteor" (Życie, nr z 10 stycznia 1899) - nie ma w BN

h1. tłumaczenia

Lodovico Ariosto, Orland szalony - nie ma w Polonie we wniosku 2012
Torquato Tasso: Gofred Tasso:Gofred albo Jerozolima wyzwolona w tł. Piotra Kochanowskiego - nie ma w BN - we wniosku 2012
Corneille, Cyd, tł. J.A. Morsztyn - _zamówione_ we wniosku 2012
tłumaczenia Lucjana Siemieńskiego: ,,Słowo o wyprawie Igora" - nie ma w BN
tłumaczenia Lucjana Siemieńskiego: ,,Rękopisu królowodworskiego" oraz sonetów Michała Anioła - nie ma w BN we wniosku 2012
James Macpherson, Pieśni Osjana, tł. S. Goszczyński - nie ma w BN we wniosku 2012

h1. do przemyślenia

Aleksander Brueckner, Dzieje literatury polskiej w zarysie _zamówione_ - we wniosku 2012

h1. Biblioteczka Boya

„Legenda o Tristanie i Izoldzie" (w oprac. Bediera)
„Pieśń o Rolandzie"
„Wielki Testament" Villona
„Świętoszek" Molière'a
„Skąpiec" Molière'a
„Mizantrop” Molière'a
„Mieszczanin szlachcicem" Molière'a
„Kandyd" Voltaire'a
„Kubuś Fatalista i jego pan" Diderota
„Rozprawa o metodzie" Kartezjusza
„Myśli" Pascala
„Listy perskie" Monteskiusza
„O duchu praw" Monteskiusza
„Próby" Montaigne'a 5 tomów
„Spowiedź dziecięcia wieku" Musseta
„Ubu król" Jarry'ego
„W Poszukiwaniu straconego czasu" Prousta, tom I: „W stronę Swanna” 1 cz.
„Gargantua i Pantagruel" Rabelais'go

„Słówka”
„Flirt z Melpomeną”
esej „Plotka o >>Weselu<< Wyspiańskiego”
„Dziewice konsystorskie; Piekło kobiet; Jak skończyć z piekłem kobiet”
„Nasi okupanci”
„Znaszli ten kraj”
„Marysieńka Sobieska”
„Mózg i płeć”
„Słowa grube i cienkie”
„Obrachunki fredrowskie”
„Bronzownicy”
„Gdy się człowiek robi starszy... : wierszyków porcya czwarta --- wiersze: Jak Jan Michalik został mecenasem sztuki, Pobudka grunwaldzka, Modlitwa estety.
„W Sorbonie”

h1. Wydania obcojęzyczne

_zamówione_
Laments, Jan Kochanowski,
http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=2074

_zamówione_
Thr̀enes, Jan Kochanowski
http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=6773&from=editionindex&from=-6search&dirids=20&lang=pl