Project

General

Profile

Propozycje » History » Version 38

Version 37 (Dorota Kowalska, 10/17/2012 06:05 PM) → Version 38/40 (Paulina Choromańska, 12/18/2014 01:41 PM)

h1. Propozycje w ramach projektu WOLNA KLASYKA

h2. wszystkie pozycje zostały uwzględnione w zamówieniu z CBNPolony na rok 2013 (o ile są w jej zasobach)

*Czechow*

Trzy siostry --- brak wolnego tłumaczenia
Wiśniowy sad --- wyd. 1931, tłum. Konstanty Magnicki, brak info o dacie śmierci; brak na Polonie
Wujaszek Wania --- brak wolnego tłumaczenia

*Bachantki, Eurypides* - jest na WL
Żaby, Arystofanes; brak na Polonie
Platon - Kriton, Phedon; brak na Polonie
Platon, Biesiada - tłum. Stefan Okołów - nieznana data śmierci/brak wolnego tłumaczenia; brak na Polonie
Ajschylos, Agamemnon, Prometeusz, Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice, Dzieje Orestesa; brak na Polonie
Eurypides, Błagalnice, Ion, Alkestis, +Medea+; Medea; brak na Polonie
Sofokles,+ Elektra+; Sofokles, Elektra; brak na Polonie

*Dante, Boska Komedia* - jest na WL

Ivanhoe, Walter Scott (pl tłum 1921); brak na Polonie
Dickens; _zamówione_
Dumas, Hrabia Monte Christo _zamówione_
Lewis Carrol, Alicja w krainie czarów - brak wolnego tłumaczenia
Jack London; _zamówione_ Serce kobiety, http://polona.pl/dlibra/doccontent2?id=21993, Opowiadania Północy, http://polona.pl/dlibra/doccontent2?id=11029

h1. Klasyka fantastyki

Howard Phillips Lovecraft - brak wolnego tłumaczenia
Stefan Grabiński _zamówione_
*E.T.A. Hoffman, Dziadek do Orzechów* (tłum Kramsztyk, zm. 1932) + inne opowiadania (niesamowite), +Złoty Garnek+ Złoty Garnek (tłum. Jan Kleczyński, ale: ojciec czy syn, pierwszy zm. 1895, drugi zm. 1939), +Piaskun+ Piaskun (tłum. Felicjan Faleński, zm. 1910); brak na Polonie
Frankestein, Marry Shelley - brak wolnego tłumaczenia
*Podróźe Guliwera, Jonnatan Swift*

do wyboru coś z antologii "Podróż na Księżyc" (1984), zawierającej fantastykę z XVII) i XIX w.:
Rozmowa Europejczka z wyspiarzem z królestwa Dumocala / Stanisław Leszczyński --
Peregrynacja Wojciecha Zdarzyńskiego na Księżyc / Michał Dymitr Krajewski --
Podróż Uczona na Wyspę Niedźwiedzią / Baron Brambeus (Józef Julian Sękowski) --
Podróż po księżycu odbyta przez Serafina Bolińskiego / Teodor Tripplin --
+Zwierciadlana zagadka+ Zwierciadlana zagadka / Deotyma (Jadwiga Łuszczewska) -- już mamy
Drzewo latające / Sygurd Wiśniowski.

h1. Klasyka dla dzieci

Stanisław Jachowicz "Bajki i powieści" _zamówione_
*Kasprowicz, sonety "Krzak dzikiej róży" i parę wierszy z cyklu "Księga ubogich"*

wiersze *Tadeusza Micińskiego* _zamówione_
"Zawisza Czarny. Fantazja dramatyczna" Kraków 1901 _zamówione_

"Na skalnym Podhalu" - gawędy w wyborze z: "Na Skalnym Podhalu", cz. I-V, Kraków 1914 _zamówione_

Elżbieta Drużbacka - poetka baroku - _zamówione_

Eliza Orzeszkowa - powieści:
,,Meir Ezofowicz" _zamówione_
,,Dziurdziowie" _zamówione_

Eliza Orzeszkowa artykuły programowe:
+,,Kilka ,,Kilka słów o kobietach"+ kobietach" - _zamówione_
,,Patriotyzm i kosmopolityzm" - _zamówione_
,,O Żydach i kwestii żydowskiej" - _zamówione_

*Maryla Wolska* (1873-1930) - wybór z tomików: ,,Symfonia Jesienna", ,,Ognie Kupalne" _zamówione_

*Wybór manifestów z epoki Młodej Polski*, np. "Forpoczty ewolucji psychicznej" Wacława Nałkowskiego _zamówione_

*Gabriela Zapolska* (1857-1921)
utwory dramatyczne _zamówione_: +Menażerya ludzka+ Menażerya ludzka
,,Panna Maliczewska"
,,Skiz"
,,Małka Szwarcenkopf"
,,Żabusia"
,,Ich czworo"

powieści: *+,,Kaśka Kariatyda"*+ *,,Kaśka Kariatyda"*
,,Przedpiekle"
,,O czym się nie mówi"
,,O czym się nawet myśleć nie chce"
,,Antysemitnik"

opowiadania:
+,,Menażeria ludzka"+ ,,Menażeria ludzka"
,,Z pamiętników młodej mężatki" (pojedyncze opowiadanie)

*Bronisława Ostrowska* (1881-1928) - wiersze: Pierścień życia ; Tartak słoneczny ; Wiersze ostatnie, Opale, Chusty ofiarne _zamówione_

Magdaleno, ciszo polna, Magdaleno ciszo leśna...
Dziedzilia

* [Błękit? nie błękit, a chrzest...]
* [Jego krwawy rubin w pierścionku...]
* [Na ranę serca śnieg pada...]
Krysta
Kwiat paproci *** [Na ranę serca śnieg pada...]
* [Zostawcie wy mnie w spokoju...]
Wiosna
Upiór
Okwit
* [Okiennej ramy krzyż...]
* [Nad czarną wodą latarnie...]
Bogdajem...
Śpiewanki
Litania fal
Wiosna 1915

*dla dzieci: +"Bohaterski Misia"+ "Bohaterski Misia" (1919) _zamówione_
czy "Baśnie polskie" (1923) - nie ma w BN

Córka wodnicy, - we wniosku na 2012
+Gucio zaczarowany+ Gucio zaczarowany (bo popularna bajka to była i bo jest poemat Miłosza nawiązujący do niej)[warto mieć, mało mamy propozycji dla dzieci] - we wniosku na 2012

*tłumaczka poezji francuskiej: *Liryka francuska* (1910--11, m.in. Mallarmego czy Rimbaude'a - "Śpiący w kotlinie", "Zabłąkani" - te są na Wikisource)
*przekład poezji Oskara Miłosza ("Wybór poezji" 1919) - nie ma w BN

*więcej renesansu:*
*Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej*
Petrarca, wybór sonetów - brak wolnego tłumaczenia

*więcej baroku:*
Krzysztof Opaliński ,,Satyry" _zamówione_
Łukasz Opaliński ,,Poeta nowy", ,,Coś nowego" _zamówione_
Sarbiewski _zamówione_
Zbigniew Morsztyn - "Emblemata" i "Muza domowa", "Pogrom Turków pod Chocimem 1673 r.", wiersze wybrane _zamówione_
Wespazjan Kochowski ,,Niepróżnujące próżnowanie"; ,,Psalmodia polska" _zamówione_
Sebastian Grabowiecki ,,Rymy duchowne" _zamówione_
Józef Baka "Uwagi o śmierci niechybnej wszystkim pospolitej", "Nabożeństwo codzienne chrześcijańskie", wiersze wybrane; nie ma na Polonie
Samuel Przypkowski (arianin) "Samuelis Przipcovii dissertatio de pace et concordia Ecclesiae Ŋ Rozprawa o pokoju i zgodzie w Kościele"; nie ma na Polonie
Andrzej Wiszowaty (arianin) "O religii zgodnej z rozumem czyli Traktat o posługiwaniu się sądem rozumu także w sprawach teologicznych i religijnych" - nie ma na Polonie
Jan Ludwik Wolzogen (arianin) "Uwagi do Medytacji metafizycznych René Descartes'a"; nie ma na Polonie
Jan z Kijan - fraszki (sowizdrzalskie) - nie ma w BN


*więcej Oświecenia:*
literatura konfederacji barskiej - "Wojna w Polsce 1770 i 1771 / z pamiętników generała Dumouriez"2; nie ma na Polonie
St. Trembecki, wiersze _zamówione_
Tomasz Kajetan Węgierski, wiersze _zamówione_
Wojciech Bogusławski ,,Cud mniemany czyli Krakowiacy i górale" _zamówione_
Jan Paweł Woronicz, wiersze _zamówione_

*więcej Romantyzmu:*
*Antoni Malczewski +,,Maria"*+ ,,Maria"*
Seweryn Goszczyński +,,Zamek Kaniowski"+, ,,Zamek Kaniowski", ; liryki z tomu ,,Pobudka" _zamówione_ *,,Król zamczyska"*
Józef Ignacy Kraszewski, Ulana; nie ma na Polonie
Narcyza Żmichowska, +Poganka+ Poganka _zamówione_

*Poezja krajowa*
Kazimierz Brodziński (wiersze z różnych okresów)
Ryszard Berwiński wiersze; nie ma na Polonie
Michał Czajkowski ,,Wernyhora wieszcz ukraiński : powieść historyczna z roku 1768" a. ,,Powieści kozackie" - _zamówione_
Gustaw Ehrenberg ,,Szlachta z roku 1831" i inne wiersze tomiku ,,Dźwięki minionych lat" _zamówione_
Teofil Lenartowicz (wiersze) _zamówione_
Lucjan Siemieński ,,Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie"; nie ma na Polonie

*coś ze współczesności:*
*Jerzy Liebert (1904-1931) - wiersze z tomików: ,,Druga ojczyzna", , ,,Kołysanka jodłowa"* - w opracowaniu; *,,Gusła"*
Zbigniew Uniłowski (1909-1937): ,,Wspólny pokój"; ewentualnie: ,,Dwadzieścia lat życia" (powieść); ; ,,Człowiek w oknie" (zbiór
opowiadań); nie ma na Polonie
,,Dzień rekruta" (opowiadanie w: "Wiadomości Literackie", nr 46, 1934 - nie ma w BN)

*Stanisław Brzozowski (1878-1911)*

,,Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej" _zamówione_
,,Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości w walce o światopogląd" _zamówione_
,,Filozofia czynu" - nie ma w BN
,,Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej" _zamówione_
powieści: ,,Pod ciężarem Boga" - nie ma w BN
,,Płomienie", ,,Sam wśród ludzi" _zamówione_
,,Książka o starej kobiecie" nie ma w BN

*Stanisław Przybyszewski (1868-1927)*

+,,De ,,De Profundis"; ,,Requiem aeternam..."+ aeternam..." _zamówione_
+,,Confiteor"+ ,,Confiteor" (Życie, nr z 10 stycznia 1899) - nie ma w BN

h1. tłumaczenia

Lodovico Ariosto, Orland szalony - nie ma w Polonie
Torquato Tasso: Gofred albo Jerozolima wyzwolona w tł. Piotra Kochanowskiego - nie ma w BN
+Corneille, Cyd+, Corneille, Cyd, tł. J.A. Morsztyn - _zamówione_
tłumaczenia Lucjana Siemieńskiego: ,,Słowo o wyprawie Igora" - nie ma w BN
tłumaczenia Lucjana Siemieńskiego: ,,Rękopisu królowodworskiego" oraz sonetów Michała Anioła - nie ma w BN
James Macpherson, Pieśni Osjana, tł. S. Goszczyński - nie ma w BN

h1. do przemyślenia

Aleksander Brueckner, Dzieje literatury polskiej w zarysie _zamówione_

h1. Biblioteczka Boya

„Legenda o Tristanie i Izoldzie" (w oprac. Bediera)
„Pieśń o Rolandzie"
„Wielki Testament" Villona
„Świętoszek" Molière'a
„Skąpiec" Molière'a
„Mizantrop” Molière'a
„Mieszczanin szlachcicem" Molière'a
„Kandyd" Voltaire'a
„Kubuś Fatalista i jego pan" Diderota
„Rozprawa o metodzie" Kartezjusza
„Myśli" Pascala
„Listy perskie" Monteskiusza
„O duchu praw" Monteskiusza
„Próby" Montaigne'a 5 tomów
„Spowiedź dziecięcia wieku" Musseta
„Ubu król" Jarry'ego
„W Poszukiwaniu straconego czasu" Prousta, tom I: „W stronę Swanna” 1 cz.
„Gargantua i Pantagruel" Rabelais'go

„Słówka”
„Flirt z Melpomeną”
esej „Plotka o >>Weselu<< Wyspiańskiego”
„Dziewice konsystorskie; Piekło kobiet; Jak skończyć z piekłem kobiet”
„Nasi okupanci”
„Znaszli ten kraj”
„Marysieńka Sobieska”
„Mózg i płeć”
„Słowa grube i cienkie”
„Obrachunki fredrowskie”
„Bronzownicy”
„Gdy się człowiek robi starszy... : wierszyków porcya czwarta --- wiersze: Jak Jan Michalik został mecenasem sztuki, Pobudka grunwaldzka, Modlitwa estety.
„W Sorbonie”

h1. Wydania obcojęzyczne

_zamówione_
Laments, Jan Kochanowski,
http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=2074

_zamówione_
Thr̀enes, Jan Kochanowski
http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=6773&from=editionindex&from=-6search&dirids=20&lang=pl