Project

General

Profile

Propozycje » History » Version 8

Marta Niedziałkowska, 03/06/2012 12:58 PM

1 1 Magdalena Biernat
h1. Propozycje
2 1 Magdalena Biernat
3 7 Magdalena Biernat
Plan digitalizacyjny 2011 - propozycje w ramach projektu WOLNA KLASYKA¶
4 1 Magdalena Biernat
5 5 Jarosław Lipszyc
Trzy siostry, Wiśniowy sad, Wujaszek Wania - Czechow
6 5 Jarosław Lipszyc
7 2 Paweł Kozioł
Bachantki, Eurypides
8 1 Magdalena Biernat
Żaby, Arystofanes
9 1 Magdalena Biernat
Fajdros, Platon
10 1 Magdalena Biernat
Agamemnon, Ajschylos
11 1 Magdalena Biernat
12 4 Aleksandra Sekuła
13 1 Magdalena Biernat
Dante, Boska Komedia
14 3 Jarosław Lipszyc
15 1 Magdalena Biernat
Ivanhoe, Walter Scott (pl tłum 1921)
16 1 Magdalena Biernat
Dickens,
17 1 Magdalena Biernat
Dumas, Hrabia Monte Christo!!! :)
18 1 Magdalena Biernat
Lewis Carrol, Alicja w krainie czarów
19 1 Magdalena Biernat
Jack London
20 1 Magdalena Biernat
21 4 Aleksandra Sekuła
Klasyka fantastyki:
22 3 Jarosław Lipszyc
Howard Phillips Lovecraft, 
23 3 Jarosław Lipszyc
Stefan Grabiński
24 3 Jarosław Lipszyc
25 4 Aleksandra Sekuła
E.T.A. Hoffman, Dziadek do Orzechów (tłum Kramsztyk, zm. 1932) + inne opowiadania (niesamowite)
26 4 Aleksandra Sekuła
Złoty Garnek (tłum. Jan Kleczyński, ale: ojciec czy syn, pierwszy zm. 1895, drugi zm. 1939) 
27 3 Jarosław Lipszyc
Piaskun (tłum. Felicjan Faleński, zm. 1910)
28 3 Jarosław Lipszyc
Frankestein, Marry Shelley
29 3 Jarosław Lipszyc
Podróźe Guliwera, Jonnatan Swift
30 3 Jarosław Lipszyc
31 3 Jarosław Lipszyc
Klasyka dla dzieci:
32 3 Jarosław Lipszyc
Stanisław Jachowicz "Bajki i powieści" (wybór? w tym tłumaczenia utworów Heinricha Hoffmanna)
33 3 Jarosław Lipszyc
34 1 Magdalena Biernat
35 1 Magdalena Biernat
36 4 Aleksandra Sekuła
Kasprowicz, sonety "Krzak dzikiej róży" i parę wierszy z cyklu "Księga ubogich"
37 1 Magdalena Biernat
wiersze Tadeusza Micińskiego
38 1 Magdalena Biernat
"Zawisza Czarny. Fantazja dramatyczna" Kraków 1901
39 1 Magdalena Biernat
"Na skalnym Podhalu" - gawędy w wyborze z:
40 1 Magdalena Biernat
41 1 Magdalena Biernat
  * "Na Skalnym Podhalu", cz. I-V, Kraków 1914
42 1 Magdalena Biernat
   Elżbieta Drużbacka - poetka baroku
43 1 Magdalena Biernat
44 1 Magdalena Biernat
Eliza Orzeszkowa - powieści: ,,Meir Ezofowicz", ,,Dziurdziowie";
45 1 Magdalena Biernat
artykuły programowe: ,,Kilka słów o kobietach", ,,Patriotyzm i
46 1 Magdalena Biernat
kosmopolityzm"; ,,O Żydach i kwestii żydowskiej".
47 1 Magdalena Biernat
48 1 Magdalena Biernat
Maryla Wolska (1873-1930) - wybór z tomików: ,,Symfonia Jesienna",
49 1 Magdalena Biernat
,,Ognie Kupalne"
50 1 Magdalena Biernat
51 2 Paweł Kozioł
Wybór manifestów z epoki Młodej Polski, np. "Forpoczty ewolucji psychicznej" Wacława Nałkowskiego
52 2 Paweł Kozioł
53 1 Magdalena Biernat
Gabriela Zapolska (1857-1921) -
54 1 Magdalena Biernat
utwory dramatyczne: ,,Panna Maliczewska", ,,Skiz", ,,Małka
55 1 Magdalena Biernat
Szwarcenkopf", ,,Żabusia", ,,Ich czworo"
56 1 Magdalena Biernat
powieści: ,,Kaśka Kariatyda", ,,Przedpiekle", ,,O czym się nie mówi",
57 1 Magdalena Biernat
,,O czym się nawet myśleć nie chce", ,,Antysemitnik";
58 1 Magdalena Biernat
opowiadania: ,,Menażeria ludzka" (zbiór), ,,Z pamiętników młodej
59 1 Magdalena Biernat
mężatki" (pojedyncze opowiadanie)
60 1 Magdalena Biernat
Bronisława Ostrowska (1881-1928) - wiersze:
61 1 Magdalena Biernat
Magdaleno, ciszo polna, Magdaleno ciszo leśna...
62 1 Magdalena Biernat
Dziedzilia
63 1 Magdalena Biernat
64 1 Magdalena Biernat
  * [Błękit? nie błękit, a chrzest...]
65 1 Magdalena Biernat
  * [Jego krwawy rubin w pierścionku...]
66 1 Magdalena Biernat
  * [Na ranę serca śnieg pada...]
67 1 Magdalena Biernat
   Krysta
68 1 Magdalena Biernat
   Kwiat paproci *** [Na ranę serca śnieg pada...]
69 1 Magdalena Biernat
  * [Zostawcie wy mnie w spokoju...]
70 1 Magdalena Biernat
   Wiosna
71 1 Magdalena Biernat
   Upiór
72 1 Magdalena Biernat
   Okwit
73 1 Magdalena Biernat
  * [Okiennej ramy krzyż...]
74 1 Magdalena Biernat
  * [Nad czarną wodą latarnie...]
75 1 Magdalena Biernat
   Bogdajem...
76 1 Magdalena Biernat
   Śpiewanki
77 1 Magdalena Biernat
   Litania fal
78 1 Magdalena Biernat
   Wiosna 1915
79 1 Magdalena Biernat
80 1 Magdalena Biernat
*dla dzieci: "Bohaterski Misia" (1919) czy "Baśnie polskie" (1923);
81 2 Paweł Kozioł
Córka wodnicy, Gucio zaczarowany (bo popularna bajka to była i bo jest poemat Miłosza nawiązujący do niej) 
82 2 Paweł Kozioł
[warto mieć, mało mamy propozycji dla dzieci]
83 1 Magdalena Biernat
84 1 Magdalena Biernat
*tłumaczka poezji francuskiej: Liryka francuska (1910--11, m.in.
85 1 Magdalena Biernat
Mallarmego czy Rimbaude'a - "Śpiący w kotlinie", "Zabłąkani" - te są
86 1 Magdalena Biernat
na Wikisource)
87 1 Magdalena Biernat
*przekład poezji Oskara Miłosza ("Wybór poezji" 1919)
88 1 Magdalena Biernat
89 1 Magdalena Biernat
  * więcej renesansu:
90 1 Magdalena Biernat
   Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej,
91 1 Magdalena Biernat
   Petrarca, wybór sonetów
92 1 Magdalena Biernat
93 1 Magdalena Biernat
  * więcej baroku:
94 1 Magdalena Biernat
   Krzysztof Opaliński ,,Satyry"
95 1 Magdalena Biernat
   Łukasz Opaliński ,,Poeta nowy", ,,Coś nowego"
96 1 Magdalena Biernat
   Sarbiewski
97 1 Magdalena Biernat
   Zbigniew Morsztyn
98 1 Magdalena Biernat
   Wespazjan Kochowski ,,Niepróżnujące próżnowanie"; ,,Psalmodia polska"
99 1 Magdalena Biernat
   Sebastian Grabowiecki ,,Rymy duchowe"
100 1 Magdalena Biernat
   Józef Baka
101 1 Magdalena Biernat
   Samuel Przypkowski, Andrzej Wiszowaty, Jan Ludwik Wolzogen (arianie)
102 1 Magdalena Biernat
   Jan z Kijan - fraszki (sowizdrzalskie)
103 1 Magdalena Biernat
   Elżbieta Drużbacka
104 1 Magdalena Biernat
105 1 Magdalena Biernat
  * więcej Oświecenia:
106 1 Magdalena Biernat
   literatura konfederacji barskiej
107 1 Magdalena Biernat
   St. Trembecki, wiersze
108 1 Magdalena Biernat
   Tomasz Kajetan Węgierski
109 1 Magdalena Biernat
   Wojciech Bogusławski ,,Cud mniemany czyli Krakowiacy i górale"
110 1 Magdalena Biernat
   Jan Paweł Woronicz, wiersze
111 1 Magdalena Biernat
112 1 Magdalena Biernat
  * więcej Romantyzmu:
113 1 Magdalena Biernat
   Antoni Malczewski ,,Maria"
114 1 Magdalena Biernat
   Seweryn Goszczyński ,,Zamek Kaniowski", ,,Król zamczyska"; liryki z
115 1 Magdalena Biernat
   tomu ,,Pobudka";
116 1 Magdalena Biernat
   Józef Ignacy Kraszewski, Ulana
117 1 Magdalena Biernat
   Narcyza Żmichowska, Poganka
118 1 Magdalena Biernat
119 1 Magdalena Biernat
Poezja krajowa - Kazimierz Brodziński (wiersze z różnych okresów),
120 1 Magdalena Biernat
Ryszard Berwiński wiersze, Michał Czajkowski (,,Wernyhora wieszcz
121 1 Magdalena Biernat
ukraiński : powieść historyczna z roku 1768" a. ,,Powieści kozackie");
122 1 Magdalena Biernat
Gustaw Ehrenberg (,,Szlachta z roku 1831" i inne wiersze tomiku
123 1 Magdalena Biernat
,,Dźwięki minionych lat"); Teofil Lenartowicz (wiersze); Lucjan
124 1 Magdalena Biernat
Siemieński (wiersze, ,,Podania i legendy polskie, ruskie i
125 1 Magdalena Biernat
litewskie");
126 1 Magdalena Biernat
127 1 Magdalena Biernat
  * coś ze współczesności:
128 1 Magdalena Biernat
   Jerzy Liebert (1904-1931) - wiersze z tomików: ,,Druga ojczyzna",
129 1 Magdalena Biernat
   ,,Gusła", ,,Kołysanka jodłowa"
130 1 Magdalena Biernat
   Zbigniew Uniłowski (1909-1937): ,,Wspólny pokój"; ewentualnie:
131 1 Magdalena Biernat
   ,,Dwadzieścia lat życia" (powieść); ,,Dzień rekruta" (opowiadanie w:
132 1 Magdalena Biernat
   "Wiadomości Literackie", nr 46, 1934); ,,Człowiek w oknie" (zbiór
133 1 Magdalena Biernat
   opowiadań).
134 1 Magdalena Biernat
135 1 Magdalena Biernat
Stanisław Brzozowski (1878-1911)
136 6 Magdalena Biernat
137 1 Magdalena Biernat
,,Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej"
138 1 Magdalena Biernat
,,Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości w walce o światopogląd"
139 1 Magdalena Biernat
,,Filozofia czynu"
140 1 Magdalena Biernat
,,Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej"
141 1 Magdalena Biernat
powieści: ,,Pod ciężarem Boga", ,,Płomienie", ,,Sam wśród ludzi";
142 1 Magdalena Biernat
,,Książka o starej kobiecie".
143 1 Magdalena Biernat
144 1 Magdalena Biernat
Stanisław Przybyszewski (1868-1927)
145 1 Magdalena Biernat
,,De Profundis"; ,,Requiem aeternam...", ,,Confiteor" (Życie, nr z 10
146 1 Magdalena Biernat
stycznia 1899);
147 1 Magdalena Biernat
148 1 Magdalena Biernat
*tłumaczenia
149 1 Magdalena Biernat
Lodovico Ariosto, Orland szalony i Torquato Tasso:Gofred albo
150 1 Magdalena Biernat
Jerozolima wyzwolona w tł. Piotra Kochanowskiego
151 1 Magdalena Biernat
Corneille, Cyd, tł. J.A. Morsztyn
152 1 Magdalena Biernat
tłumaczenia Lucjana Siemieńskiego: ,,Słowa o wyprawie Igora",
153 1 Magdalena Biernat
,,Rękopisu królowodworskiego" oraz sonetów Michała Anioła
154 1 Magdalena Biernat
James Macpherson, Pieśni Osjana, tł. S. Goszczyński
155 1 Magdalena Biernat
156 1 Magdalena Biernat
*do przemyślenia:
157 1 Magdalena Biernat
Aleksander Brueckner, Dzieje literatury polskiej w zarysie
158 8 Marta Niedziałkowska
159 8 Marta Niedziałkowska
h1. Biblioteczka Boya
160 8 Marta Niedziałkowska
161 8 Marta Niedziałkowska
1. „Legenda o Tristanie i Izoldzie" (w oprac. Bediera) 
162 8 Marta Niedziałkowska
2. „Pieśń o Rolandzie"  
163 8 Marta Niedziałkowska
3. „Wielki Testament" Villona
164 8 Marta Niedziałkowska
4. „Świętoszek" Molière'a 
165 8 Marta Niedziałkowska
5. „Skąpiec" Molière'a 
166 8 Marta Niedziałkowska
6. „Mizantrop” Molière'a 
167 8 Marta Niedziałkowska
7. „Mieszczanin szlachcicem" Molière'a
168 8 Marta Niedziałkowska
8. „Kandyd" Voltaire'a 
169 8 Marta Niedziałkowska
9. „Kubuś Fatalista i jego pan" Diderota
170 8 Marta Niedziałkowska
10. „Rozprawa o metodzie" Kartezjusza
171 8 Marta Niedziałkowska
11. „Myśli" Pascala 
172 8 Marta Niedziałkowska
12. „Listy perskie" Monteskiusza
173 8 Marta Niedziałkowska
13. „O duchu praw" Monteskiusza 
174 8 Marta Niedziałkowska
14. „Próby" Montaigne'a 5 tomów
175 8 Marta Niedziałkowska
15. „Spowiedź dziecięcia wieku" Musseta
176 8 Marta Niedziałkowska
16. „Ubu król" Jarry'ego
177 8 Marta Niedziałkowska
17. „W Poszukiwaniu straconego czasu" Prousta, tom I: „W stronę Swanna” 1 cz.
178 8 Marta Niedziałkowska
18. „Gargantua i Pantagruel" Rabelais'go
179 8 Marta Niedziałkowska
180 8 Marta Niedziałkowska
35. „Słówka” 
181 8 Marta Niedziałkowska
36. „Flirt z Melpomeną”
182 8 Marta Niedziałkowska
37. esej „Plotka o >>Weselu<< Wyspiańskiego”
183 8 Marta Niedziałkowska
184 8 Marta Niedziałkowska
39. „Dziewice konsystorskie; Piekło kobiet; Jak skończyć z piekłem kobiet”
185 8 Marta Niedziałkowska
40. „Nasi okupanci”
186 8 Marta Niedziałkowska
41. „Znaszli ten kraj”
187 8 Marta Niedziałkowska
42. „Marysieńka Sobieska”
188 8 Marta Niedziałkowska
189 8 Marta Niedziałkowska
43. „Mózg i płeć” 
190 8 Marta Niedziałkowska
191 8 Marta Niedziałkowska
45. „Słowa grube i cienkie”
192 8 Marta Niedziałkowska
46. „Obrachunki fredrowskie”
193 8 Marta Niedziałkowska
47. „Bronzownicy”
194 8 Marta Niedziałkowska
195 8 Marta Niedziałkowska
49. „Gdy się człowiek robi starszy... : wierszyków porcya czwarta --- wiersze: Jak Jan Michalik został mecenasem sztuki, Pobudka grunwaldzka, Modlitwa estety. 
196 8 Marta Niedziałkowska
197 8 Marta Niedziałkowska
W Sorbonie 
198 8 Marta Niedziałkowska
199 8 Marta Niedziałkowska
h1. Wydania obcojęzyczne
200 8 Marta Niedziałkowska
201 8 Marta Niedziałkowska
2. Laments, Jan Kochanowski, 
202 8 Marta Niedziałkowska
http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=2074 
203 8 Marta Niedziałkowska
204 8 Marta Niedziałkowska
3. Thr̀enes, Jan Kochanowski 
205 8 Marta Niedziałkowska
http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=6773&from=editionindex&from=-6search&dirids=20&lang=pl