Project

General

Profile

Świętoszek

Cechuje go fałszywa, zewnętrzna pobożność - za to okazywana bardzo demonstracyjnie (dewocja). Sztandarową postacią jest tu Tartuffe, bohater komedii Moliere'a, którego nazwisko stało się synonimem takiej postawy; jest to jeden z typów bohatera (zob. też: religia).