Project

General

Profile

2019 - zm 1948

Kowalski Jerzy, filolog klasyczny, tłum. Wyboru mów Demostenesa (Kraków 1922, BN II 15):
https://polona.pl/item/wybor-mow,ODk3NjQyMDc/4/#info:metadata

Julian Ginsbert - pisarz

Susan Glaspell - dziennikarka, prozaiczka, dramatopisarka i aktorka amerykańska, laureatka Nagrody Pulitzera

Jerzy Kowalski (filolog klasyczny)

Maria Dunin-Kozicka - pisarka, nowelistka

Leon Paweł Rygier - poeta młodopolski, prozaik, publicysta, nauczyciel.

Witwicki Władysław, tłumacz niemal całości dzieł Platona (z komentarzami)
 • Dobra Nowina według Mateusza i Marka – tłum. ewangelii Mateusza i Marka (1958)
 • Dialogi Platona
 • Lukian z Samosaty, Dialogi wybrane (Wr. 1949);
  * Uczta (Lwów 1909, Kęty 2002);
 • Fajdros (Lwów 1918, Kęty 2002);
 • Eutyfron. Obrona Sokratesa. Kriton (Lwów 1920, Kęty 2002);
 • Hippiasz Mniejszy. Hippiasz Większy. Ion (Lwów 1921, Wwa 1958);
 • Gorgiasz (Lwów 1923, Wwa 1958);
 • Protagoras (Lwów 1923, Wwa 1991);
 • Fedon (Lwów 1925, Wwa 1958, Kęty 2002);
 • Menon (Wwa 1935, 1959);
 • Teajtet (Wwa 1936, 1959);
 • Charmides i Lizys (Wwa 1937, 1959);
 • Laches (Wwa 1937, 1958);
 • Fileb (Wwa 1938, Kęty 2002);
  * Państwo (I–II, Wwa 1948, 1991);
 • Timaios. Kritias (Wwa 1951, Kęty 2002);
 • Sofista. Polityk (Wwa 1956, Kęty 2002);
 • Eutydem (Wwa 1957); Państwo. Z dodatkiem siedmiu ksiąg Praw (Wwa 1958; Państwo. Prawa (VII ksiąg), Kęty 19982, 2004
 • Protagoras (Wwa 1958, 1991);
 • Parmenides (Wwa 1961);
  + jego własne eseje, trudno dostępne i poszukiwane:
 • Rozmowa o jedności prawdy i dobra (1936)
 • Przechadzki ateńskie (cykl audycji radiowych 1939, wyd. 1947)
 • Platon jako pedagog (1947)
 • O widzeniu przedmiotów (1954)
 • Pogadanki obyczajowe (1957)
 • Wiara oświeconych (Paris 1939: Alcan; wydania polskie: 1959, 1980)
Kazimierz Czachowski (1890--1948)
 • Portret Doriana Graya (1928)