Project

General

Profile

2020 - zm 1949

Maria Komornicka

tłumacz Wyrzykowski, Stanisław (1869-1949), tłumacz
  • J. Conrad, "Nostromo": http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=55958
  • von Hofmannsthal, Hugo - O wierszach: dyalog
  • Kipling, Rudyard - Takie sobie bajeczki
  • London, Jack - Nieoczekiwane
  • Nietzsche, Friedrich - Dusza dostojna
  • Nietzsche, Friedrich - Dytyramby dionizyjskie
  • Nietzsche, Friedrich - Jutrzenka: myśli o przesądach moralnych
  • Nietzsche, Friedrich - Poza dobrem i złem
  • Nietzsche, Friedrich - Zmierzch bożyszcz czyli Jak filozofuje się młotem
  • Poe, Edgar Allan - Opowieści niesamowite

Margaret Mitchell, Przeminęło z wiatrem, pierwsze pol. wydanie z 1938, tłum. Celina Wieniewska (zm. 1985)

Maurice Maeterlinck -- tłumaczył Z. Przesmycki (zm. 1944)
https://polona.pl/item/wybor-pism-dramatycznych,MjQ2ODk2MzE/6/#info:metadata

Mieczysław Haim - dziennikarz, pisarz i tłumacz, działacz emigracyjny w USA, kolekcjoner, archiwista, bibliotekarz, pierwszy historyk Polonii amerykańskiej.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Haiman

Szczepan Jeleński
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczepan_Jele%C5%84ski

Sigrid Undset
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sigrid_Undset