Project

General

Profile

2021 - zm 1950

*Jan Antoni Grabowski - "Puc, Bursztyn i goście" -> klasyk z lit. dziecięcej, na 1.01.2021?

Wincenty Rzymowski - tłumacz
  • Książę, Machiavelli
Czesław Nanke - tłumacz
  • Książę, Machiavelli
Rafael Sabatini
  • Sokół morski tłum. Jan Biliński (zm. 1939) (na platformie)

George Orwell

Helena Zahorska-Pauly - poetka

Edgar Rice Burroughs - amerykański pisarz, twórca cykli książek o przygodach Tarzana wśród małp, Johna Cartera na Marsie i innych. Niektóre tytuły tłumaczyli:

Hedwig Courths-Mahler
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hedwig_Courths-Mahler

Ernest Haycox
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ernest_Haycox

Feliks Płażek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_P%C5%82a%C5%BCek