Project

General

Profile

Literatura starożytności

Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana)
Stary Testament (Księga Rodzaju; Księga Wyjścia; Księga Psalmów; Księga Hioba;
Księga Koheleta; Piesn nad Piesniami; Księga Izajasza; Księga Jeremiasza)
Homer, Iliada
Homer, Odyseja
Wergiliusz, Eneida
Sofokles, Król Edyp, Antygona
Eurypides, Medea
Horacy, Piesni; Epody; List do Pizonów
Owidiusz, Metamorfozy
Platon, Uczta
Plutarch, Żywoty sławnych mężów
Ajschylos, Prometeusz skowany, Oresteja
Cezar, Wojna galijska
Cyceron, Mowy
Demostenes, Wybór mów
Ksenofont z Efezu, Opowieści efeskie czyli o miłości Habrokomesa i Antii
Liryka starożytnej Grecji
Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy
Menander, Wybór komedii i fragmentów
teksty Lukana, Waleriusza Flakkusa, Stacjusza, Petroniusza, Apulejusza, Waleriusza Maksymusa i Seneki
Platon, Obrona Sokratesa
Plautus, Żołnierz samochwał
Salustiusz, Sprzysiężenie Katyliny i Wojna z Jugurtą
Sielanka grecka. Teokryt i mniejsi bukolicy
Sofokles, Antygona
Swetoniusz, Żywoty cezaró
Tacyt, Roczniki
Terencjusz, Komedie: Eunuch, Bracia, Teściowa
Trzej satyrycy rzymscy. Horacy, Persjusz, Juwenalis