Project

General

Profile

Autor składanego utworu

(element strony tytułowej - lub odpowiadającej jej przestrzeni, np. na stronie internetowej)

<autor_utworu> imiona-nazwisko-autora-składanego-utworu </autor_utworu>

przykład: Zobacz jak tekst wyświetla się na Wolnych Lekturach

  <utwor>
  <opowiadanie>
  <autor_utworu>Hans Christian Andersen</autor_utworu>

  <nazwa_utworu>Anioł</nazwa_utworu> ...