Project

General

Profile

Autotagowanie

W edytorze xml należy wybrać grupę przycisków Autotagowanie.

W zależności od rodzaju tekstu, mamy do dyspozycji automatyzację tagowania akapitów, strof i wersów.

  • Jeśli chcemy otagować prozę, wystarczy podzielić tekst zgodnie ze skanem na akapity oraz akapity dialogowe, następnie zaznaczyć wszystkie akapity i nacisnąć przycisk akapity.
  • Jeśli chcemy otagować lirykę, wystarczy podzielić tekst zgodnie ze skanem na strofy, następnie zaznaczyć wszystkie strofy i nacisnąć przycisk strofy.
  • Jeśli w strofie występuje wiele wersów wciętych (różnego stopnia), można je zaznaczyć a następnie nacisnąć przycisk wersy wcięte - dopiero później należy tagować strofami.

Oczywiście w przypadku wszystkich elementów tekstu nadal możliwe jest tagowanie wszystkiego oddzielnie.