Project

General

Profile

Błogosławieństwo » History » Version 1

Version 1/2 - Next » - Current version
Aleksandra Sekuła, 05/11/2021 02:27 PM


Błogosławieństwo

Błogosławieństwo to rodzaj dobrych życzeń przekazywanych w aurze pewnego uświęcenia. Na przeciwnym biegunie pojawia się Przekleństwo.