Project

General

Profile

Beneficjenci i ich cele

Poniższa lista pomaga nam zrozumieć potrzeby naszych użytkowników, dzięki czemu będziemy mogli je zaspokoić:

uczniowie (w tym prymusi)

- efektywnie i szybko zaliczyć
- wyszukać informacje
- nie iść do biblioteki, nie kupować książki
- pogłębić wiedzę
- dzielić się wiedzą
- poznać punkt widzenia nauczycieli

nauczyciele

- uprościć sobie pracę
- obniżyć uczniom koszty nauki, oszczędzić czas
- nie marnować efektów swojej pracy, tylko poddawać je recyclingowi i upubliczniać
- dzielić się wiedzą
- dzielić się pasją

cele społeczne i cele MEN

- ufajnienie lektur szkolnych
- udostępnienie kanonicznego zestawu kanonicznych lektur

Fundacja

- promować świadomość konsekwencji praw autorskich
- dostarczyć wiarygodny produkt – rzetelna redakcja i opracowanie
- zapełnić lukę – zrobić to lepiej niż PBI i inne biblioteki internetowe
- udowodnić sens istnienia projektu

redaktorzy i eksperci oraz ich instytucje

- prestiż
- publikacje
- wykazanie się działalnością
- pasja
- przygoda
- kontakt ze światem internetu

firmy

- prestiż
- udoskonalenie swojej oferty, np. sprzedaży komputerów albo telefonów komórkowych
- dostęp do produktu łatwego do wykorzystania