Project

General

Profile

Biblioteczka antyczna » History » Version 50

« Previous - Version 50/60 (diff) - Next » - Current version
Wojciech Kotwica, 06/09/2021 09:36 AM
uzup.: nowe wyd. Anabazy


Biblioteczka antyczna


A. OPUBLIKOWANE

 • Homer, Iliada (tł. F. K. Dmochowski)
 • Homer, Odyseja (tł. L. Siemieński)
 • Safona, Wybór poezji (tł. J. Pietrzycki)
 • Ajschylos, Prometeusz skowany (tł. J. Kasprowicz)
 • Ajschylos, trylogia Oresteja (Agamemnon + Ofiarnice + Eumenidy) (tł. J. Kasprowicz)
 • Sofokles, Antygona (tł. K. Morawski)
 • Sofokles, Elektra (tł. K. Morawski)
 • Sofokles, Król Edyp (tł. K. Morawski)
 • Eurypides, Bachantki (tł. J. Kasprowicz)
 • Eurypides, Ifigenia w Aulidzie (tł. J. Kasprowicz)
 • Eurypides, Hippolytos uwieńczony (tł. J. Kasprowicz)
 • Eurypides, Medea (tłum. J. Kasprowicz)
 • Arystofanes, Chmury (tł. E. Cięglewicz)
 • Arystofanes, Lizystrata (Gromiwoja) (tł. E. Cięglewicz)
 • Arystofanes, Żaby (tł. E. Cięglewicz)
 • Ksenofont, Pisma wybrane (tł. A. Rapaport)
 • Platon, Obrona Sokratesa (tł. F. A. Kozłowski)
 • Platon, Obrona Sokratesa (tł. Wł. Witwicki)
 • Platon, Uczta (tł. Wł. Witwicki)
 • Platon, Fajdros (tł. Wł. Witwicki)
 • Platon, Państwo (tł. Wł. Witwicki)
 • Platon, Eutyfron (tł. Wł. Witwicki)
 • Platon, Kryton (tł. Wł. Witwicki)
 • Platon, Fedon (tł. Wł. Witwicki)
 • Platon, Fileb (tł. Wł. Witwicki)
 • Platon, Menon (tł. Wł. Witwicki)
 • Demostenes, Mowy (tł. Jerzy Kowalski)
 • Plaut, Żołnierz samochwał (tł. G. Przychocki)
 • Owidiusz, Sztuka kochania (tł. J. Ejsmond - przekład swobodny)
 • Wergiliusz, Eneida (tł. T. Karyłowski)
 • Marek Aureliusz, Rozmyślania (tł. M. Reiter)
 • Horacy:
  • Pieśń I, 9 (Vide ut alta stet nive candidum) (tł. Paweł Kozioł)
  • Pieśń I, 11 (Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi) (tł. M. Motty: "Do Leukonoe")
  • Pieśń I, 14 (O navis, referent in mare te novi) (tł. M. Motty: "Do Rzeczypospolitej")
  • Pieśń I, 23 (Vitas imuleo me similis, Chloe) (tł. M. Motty: "Do Chloe")
  • Pieśń I, 30 (O Venus regina Cnidi Paphique...) (tł. A. Asnyk: "Ad Wenerem")
  • Pieśń II, 14 (Eheu, fugaces, Postume, Postume) (tł. M. Motty: "Do Postumiusa")
  • Pieśń II, 3 (Aequam memento rebus in arduis) (tł. M. Motty: "Do Delljusa")
  • Pieśń II, 3 (Aequam memento rebus in arduis) (tł. A. Asnyk: "Ad Q. Dellium")
  • Pieśń II, 7 (O saepe mecum tempus in ultimum) (tł. M. Motty:" Do Pompejusa")
  • Pieśń II, 10 (Rectius vives, Licini, neque altum) (tł. M. Motty: "Do Liciniusa Mureny")
  • Pieśń II, 13 (Ille et nefasto te posuit die) (tł. M. Motty: "Do drzewa które nagłym wywrotem byłoby go zgniotło")
  • Pieśń II, 20 (Non usitata nec tenui ferar) (tł. M. Motty: "Do Cilniusa Mecenasa")
  • Pieśń III, 25 (Quod me, Bacche, rapis, tui) (tł. M. Motty: "Do Bakchusa")
  • Pieśń III, 1 (Odi profanum vulgus et arceo) (tł. M. Motty: "O różnych dążnościach ludzkich")
  • Pieśń III, 30 (Exegi monumentum aere perennius) (tł. M. Motty: "Do Melpomeny")
  • Pieśń IV, 7 (Diffugere nives, redeunt iam gramina campis) (tł. M. Motty: "Do Manliusa Torkwata")
  • List do Pizonów (Ars poetica) (tł. M. Motty)

B. W OPRACOWANIU

 • Platon - również do Kolekcji filozoficznej
  • Gorgiasz (tł. Wł. Witwicki)
  • Timajos (tł. Wł. Witwicki)
  • Kritias (tł. Wł. Witwicki)
  • ...
 • Plaut, Bracia (tł. G. Przychocki)
 • Plaut, Kupiec (tł. G. Przychocki)
 • Augustyn z Hippony, Wyznania (tł. M. Bohusz-Szyszko)

C. BRAK NA PLATFORMIE

Literatura grecka

 • Hezjod
  • Teogonia
  • Prace i dnie

Kaszewski Kazimierz (1825-1910)
"Hezyoda Roboty i dnie", Lwów 1902 http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=29789 [pdf, Podlaska Biblioteka Cyfrowa]
Objętość (str.): 23 x 2 = 46 (ze wstępem i przypisami)
"Teogonja Hezjoda", Warszawa 1904 http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=2287 [djvu, Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa]
Objętość (str.): XXXIII + 28 = 61

 • Tyrteusz
 • Anakreont

Anakreon / przekł. Kazimierza Kaszewskiego (z rozprawą wstępną i objaśnieniami), Warszawa [s.n.], 1907; sygn. katalogu BN: I 89.991, I 44.122

 • Teokryt (sielanka grecka)

tł. Kazimierz Kaszewski:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=270185

 • Ajschylos

w Propozycje z 2011:
Agamemnon, Prometeusz, Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice, Dzieje Orestesa; brak na Polonie

wolne tłumaczenia Ajschylosa: Zygmunt Węclewski (1824-1887), Kazimierz Kaszewski (1825-1910), Jan Kasprowicz (1860-1926):

tł. Zygmunt Węclewski:
"Persowie": http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=112439
"Siedmiu przeciw Tebom": http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=112438

tł. Jan Kasprowicz:
Dzieła / Ajschylos ; przeł. Jan Kasprowicz; (Prometeusz ; Persowie ; Siedmiu przeciw Tebom ; Błagalnice ; Dzieje Orestesa / Ajschylos); sygn. katalogu BN: II 1.505.236, II 463.867, II 803.628 A
ew. Cztery dramaty ; Prometeusz ; Persowie ; Siedmiu przeciw Tebom ; Błagalnice / Ajschylos ; przeł. Jan Kasprowicz; sygn. katalogu BN: II 261.601, II 194.817

tł. Kazimierz Kaszewski:
Tragedye Eschylosa / w przekł. Kazimierza Kaszewskiego; (Siedmiu pod Tebami ; Prometeusz w okowach ; Ucieczka ; Persowie ; Agamemnon ; Krwawy odwet ; Eumenidy); sygn. katalogu BN: II 191.811, II 2.016.493 A

 • Sofokles
  • Edyp w Kolonie?

wydanie "Sofoklesa tragedye. Przełożył i wstępami opatrzył Kazimierz Morawski" [Biblioteka przekładów literatury starożytnej nr 4], Kraków, Akademia Umiejętności, 1916 - zawiera także sztuki: Edyp w Kolonie, Ajax, Trachinki, Filoktetes
dostępne również wydanie powojenne: Warszawa, PIW, 1969, w opracowaniu Kubiaka

 • Menander, komedie
 • Eurypides

w Propozycje z 2011:
Błagalnice, Ion, Alkestis, Medea; brak na Polonie

wolne tłumaczenia Eurypidesa: Zygmunt Węclewski (1824-1887), Jan Kasprowicz (1860-1926):

tł. Zygmunt Węclewski:
"Medea": http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=112598x%x%
"Alcestys": http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=112593
"Ion": http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=112605
"Hiketydy czyli błagające opieki": http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=112685

tł. Jan Kasprowicz:
"Medea", "Alkestis": http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=17743
"Błagalnice", "Ion": http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=17649
"Ifigenia w Aulidzie": http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=47298

 • Plutarch, Żywoty sławnych mężów

w 2013 - zm 1942:
Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów, przekł. F. N. Golańskiego (1753-1824); z dodaniem czterech żywotów w przeróbce Ign. Krasickiego; z wstępem i uwagami Tadeusza Sinki - I 645.585; I 2.071.233 A

 • Herodot, Dzieje

tł. Antoni Bronikowski (1817-1884):
Herodota dzieje przekładał z Greckiego A. Bronikowski, 1861-1862
zgrabniejsze tłum. Seweryna Hammera (1883- 1955)

 • Ksenofont, Wyprawa Cyrusa (Anabaza)

tł. A. Rapaport (1889-1937)
Xenofont, Wyprawa Cyrusa (Anabaza), tł. i przypisy A. Rapaport, wstęp St. Witkowski (1866-1950), Biblioteka Narodowa, seria II, nr 31, Kraków 1924
https://polona.pl/item/wyprawa-cyrusa-anabaza,NTAwMzM1NA/ (Polona błędnie podaje, że publikacja jest objęta prawem autorskim)
To samo tłumaczenie: Wyprawa Cyrusa : Anabaza / Ksenofont ; przeł. i przyp. zaopatrzył Artur Rapaport ; wstęp Stanisław Witkowski. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo ; Warszawa : we współpr. z De Agostini Polska, cop. 2006. - XXXVI, 259, [9] s. : il. ; 20 cm. (Arcydzieła Kultury Antycznej)

Literatura rzymska

 • Katullus, Poezje

w 2013 - zm 1942:
Catullus, poezje, tłum. Jan Czubek, K. Przerwa-Tetmajer http://polona.pl/dlibra/docmetadata?id=12571&dirids=1

 • Horacy
  • Pieśni - wybrane, w szczególności:
   • I, 9 (Vide ut alta stet nive candidum)
   • I, 23 (Vitas imuleo me similis, Chloe)
   • II, 14 (Eheu, fugaces, Postume, Postume)
   • III, 1 (Odi profanum vulgus et arceo)
   • III, 30 (Exegi monumentum aere perennius) -> tł. L.Rydel?
   • ...
  • List do Pizonów (Ars poetica)
  • Epody - wybrane?
  • Satyry - wybrane, np.
   • I, 9 (Ibam forte Via Sacra...) - o gadule
   • II, 6 (Hoc erat in vocis...) - z bajką o myszy miejskiej i wiejskiej

mamy wybór wolnych przekładów Horacego, poetyckich i bardziej filologicznych, może dla każdego utworu osobno wybrać najlepszy? -> osobna podstrona Horacego na wiki?

Wybór poezyj. 2, Satyry i listy / Horatius Flaccus Q. ; przekł. Jan Czubek ; słowo wstępne Kazimierza Morawskiego.
np. sygn. katalogu BN: I 455.619, I 790.271 A (wyd. 1924)
np. sygn. katalogu BN: I 921.179, I 829.580 A (wyd. 1933)
ew. w: "Trzej satyrycy rzymscy": sygn. katalogu BN: I 205.763, I 705.972 A (wyd. 1959)

 • Owidiusz, Metamorfozy

tł. Bruno Kiciński (1797-1844):
"Przemiany" ze wstępem "Życie i poezja Owidjusza" K. Morawskiego, Warszawa 1933; XXI, [1], 285 s. ; 18 cm; https://polona.pl/item/przemiany,MTQ2ODM3Mzc/#info:metadata
"Przemiany (wybór)", przekł. B. Kiciński, oprac. J. Krókowski, Wrocław 1953, BN II 76 (ale Jerzy Krókowski zm. 1967, zakres zmian do sprawdzenia)

 • Lukrecjusz, O naturze wszechrzeczy
 • Juliusz Cezar
  • Wojna galijska
  • Wojna domowa
 • Salustiusz
  • Sprzysiężenie Katyliny i Wojna z Jugurtą
 • Swetoniusz, Żywoty cezarów

tł. Kajetan Kwiatkowski (1769-1852)
K. T. Swetoniusza Dzieje dwunastu cesarzów rzymskich. T. 1 / przez Kajetana z Kwiatkowa Kwiatkowskiego na jęz. pol. przeł.; sygn. katalogu BN: II 190.244 (t. 1-2 współopr.), II 60.323

tł. Julian Ejsmond:
Żywot Nerona : przekład ze Swetonjusza / Juljan Ejsmond; Warszawa : "Rój", [1925] (Biblioteczka Historyczno-Geograficzna, nr 4); sygn. katalogu BN: I 509.866, I 505.816; I 540.775/4

 • Tacyt, Roczniki

tł. Władysław Okęcki (1840-1918)
Tacyt, Roczniki (Dzieje), w tł. Władysława Okęckiego - II 1.420.370 A

 • Józef Flawiusz, Wojna żydowska

tł. Andrzej Niemojewski (1864-1921)
Dzieje wojny żydowskiej przeciwko Rzymianom, Warszawa 1906 https://polona.pl/item/dzieje-wojny-zydowskiej-przeciwko-rzymianom,ODk3NjQzNTU/10/

 • Apulejusz, Metamorfozy albo Złoty Osioł - również do Kolekcji fantastycznej

Według Literatura fantastyczna - poczekalnia:
ZAMÓWIONE Apuleius Lucius Madaurensis (ca 125-ca 170), Bajka o Amorze i Psyche : z "Metamorfoz" albo "Złotego Osła" Aplejusza / przeł. z oryg. łac., słowem wstępnem i przepisami opatrzył Jankowski, Józef (1865-1935). Tł.
tłum. Lucjan Rydel, Kraków 1911 https://polona.pl/item/amor-i-psyche,MTE1NzQ2Mg/5/#info:metadata

 • Terencjusz
  • Eunuch
  • Bracia
  • Teściowa
 • Lukian:
  • Przygody Lukiosa w osła zamienionego
  • Historia prawdziwa - również do Kolekcji fantastycznej
  • Ikaromenippos albo Podróż napowietrzna - również do Kolekcji fantastycznej
  • Inne dialogi

tł. Wł. Witwicki (1878-1948):
Dialogi wybrane, Wrocław 1949 https://polona.pl/item/dialogi-wybrane,OTA1MTA5NQ/4/ ; zawiera:
I. Zgromadzenie bogów; II. Dzeus ma trudności w dyskusji; III. O ofiarach; IV. O żałobie; V. Cynik; VI. Miłośnik nieprawdy albo niedowiarek; VII. Wyprzedaż typów życia; VIII. Rybak; IX. Pijatyka albo Lapitowie; X. Rozmowa Jaskółeczki i Rosiczki; XI. Przeprawa na drugą stronę; XII. Rozmowy bogów

tł. Michał Konstanty Bogucki (1860-1935):
"Przygody Lukiosa w osła zamienionego", Kraków 1911 https://polona.pl/item/przygody-lukiosa-w-osla-zamienionego-romans-grecki,NzkyOTI4MzI/8/
"Lukianosa z Samosaty Ikaro-Menippos albo Podróż napowietrzna", Kraków, 1903;
"Lukianosa z Samosaty Powieść prawdziwa", Kraków, 1903;
"Wybrane pisma Lukiana", tł. Michał Konstanty Bogucki, T.1 [Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej nr 1], Kraków, Akademia Umiejętności, 1906 https://polona.pl/item/wybrane-pisma-lukiana-t-1,ODk3NjQwODQ/8/
"Lukian, Dialogi, T. 1; przeł. Konstanty Bogucki; wstęp napisał i komentarzem opatrzył Władysław Madyda", [PAN, Biblioteka przekładów z literatury antycznej nr 7], wyd. I Wrocław, Ossolineum 1960, [ISSN 0406-0970 7] zawiera dialogi: Sen, Prawdziwa historia, Sen albo kogut, Rozmowy heter, Ikaromenippos albo podróż napowietrzna, Uczta albo Lapitowie, Łgarz albo niedowiarek, Rozmowy zmarłych, O tańcu, Pochwała muchy, Tymon albo odludek, Prometeusz albo Kaukaz, Przeprawa przez Styks albo tyran. W tej samej serii również drugi tom Dialogów" Lukiana wydano w przekładzie Boguckiego, ale tom trzeci to tłumaczenia Madydy, które nie są wolne.
Na wydaniu z 1960 oparto wyd. z serii "Arcydzieła Kultury Antycznej": Wrocław - Ossolineum - Warszawa - De Agostini, 2006, ISBN 83-04-04897-3
Tekst "Prawdziwej historii" z wydania 1960 dostępny również w: "Droga do science-fiction. Od Gilgamesza do Wellsa", Warszawa, Alfa, 1985, ISBN 83-7001-067-9, s. 22-51

 • Cyceron, Mowy
  • Philippicae (Filipiki)
  • In Catilinam (Przeciwko Katylinie)
  • Pro Milone (W obronie Milona)

tł. Erazm Rykaczewski (1803-1873): Cyceron, Dzieła, T.I-VIII, Paryż-Poznań 1870-79

 • Cyceron, traktaty:
  • Tusculanae Disputationes (Rozmowy tuskulańskie)
  • de Oratore (O mówcy)
  • De re publica (O państwie)
  • De officiis (O powinnościach)
  • De finibus bonorum et malorum (O granicach dobra i zła)
 • Plaut

tł. Gustaw Edward Przychocki (1884- 1947):
"Komedie", Kraków, Polska Akademia Umiejętności, 1934 [Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej]. Tom II zawiera: Kupiec, Żołnierz Samochwał, Strachy, Pseudolus, Skarb

 • Petroniusz, Satyricon - w szczególności "Uczta Trymalchiona"

tł. Ignacy Strycharski (1880-1937):
"I. T. Petronii Arbitrii Cena Trimalchionis" [w:] Sprawozdanie Dyrekcji C. K. Gimnazyum Arcyksiężniczki Elżbiety w Samborze za rok szkolny 1899, s.1-38 (skan 21) http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=2004
"Petroniusza Uczta Trymalchiona, cz.1" [w:] Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum Lwowskiego im. Franciszka Józefa za rok szkolny 1908, s.1-22 (skan 24) http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=4781 - brak dalszej części
Pierwsze tłum. całości Satyrikonu: M.Brożek 1968

 • Seneka

D. Współcześnie opracowana mitologia i historia Grecji i Rzymu

Zieliński, Tadeusz (1859- 1944):

Lepsze od "Mitologii" Parandowskiego:
Starożytność bajeczna / Tadeusz Zieliński
Warszawa : J. Mortkowicz, 1930 [rz.].
[4], 464, [5] s., [12] k. tabl. ; 23 cm.
Seria: Zieliński, Tadeusz (1859-1944). Świat antyczny ; cz. 1
http://polona.pl/item/29023656
LEPIEJ (o dziwo, poza copyrightem?, mimo że następne tomy zastrzegli? - do konsult. prawn.):
Wydawca: Warszawa : "Viator", 1995 (Warsz. : DN-T).
Opis fizyczny: Tekst oparty na ed. J. Mortkowicza, Warszawa 1930.
http://polona.pl/item/29023652
Prawa: Domena Publiczna. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę
Kolekcja: Free Access

Grecja niepodległa / Tadeusz Zieliński
Warszawa : J. Mortkowicz, 1937 [rz.].
[4], 377, [2] s. ; 23 cm.
Seria: Zieliński, Tadeusz (1859-1944). Świat antyczny ; cz. 2
http://polona.pl/item/29023576

Rzeczpospolita Rzymska / Tadeusz Zieliński
Warszawa : J. Mortkowicz, 1935 [rz.].
[4], 502, [2] s., [16] k. tabl. ; 23 cm.
Seria: Zieliński, Tadeusz (1859-1944). Świat antyczny ; cz. 3
http://polona.pl/item/29023644

Cesarstwo Rzymskie / Tadeusz Zieliński
Warszawa : J. Mortkowicz, 1938 [rz.].
[4], 533, [5] s., [20] k. tabl. ; 23 cm.
Seria: Zieliński, Tadeusz (1859-1944). Świat antyczny ; cz. 4
http://polona.pl/item/29023548