Project

General

Profile

Biblioteczka filozoficzna


A. OPUBLIKOWANE

 • Stanisław Brzozowski, Wstęp do filozofii
 • Karol Libelt, Wcielające się idee czasu
 • Stanisław Witkiewicz, Myśli
 • Platon, Obrona Sokratesa (tł. F. A. Kozłowski)
 • Niccolo Machiavelli, Traktat o Księciu (tł. A. Sozański)
 • René Descartes (Kartezjusz), Rozprawa o metodzie (tł. Boy)
 • Denis Diderot, Kubuś fatalista i jego pan (tł. Boy) <=== ???
 • Voltaire (Wolter), Kandyd (tł. Boy)
 • Voltaire (Wolter), Historia dobrego bramina (tł. Boy)
 • Voltaire (Wolter), Mikromegas (tł. Boy)
 • Voltaire (Wolter), Tak toczy się światek... (tł. Boy)
 • Voltaire (Wolter), Zadig czyli Los (tł. Boy)
 • Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu (tł. P. Chmielowski)
 • Immanuel Kant, O potędze ducha (tł. A. Stögbauer)
 • Charles de Montesquieu (Monteskiusz), O duchu praw (tł. Boy)
 • Friedrich Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra (tł. W. Berent)
 • Friedrich Nietzsche, Wola mocy (tł. K. Drzewiecki, S. Frycz)
 • Friedrich Nietzsche, Wędrowiec i jego cień (sł. K. Drzewiecki)
 • Jan Vaihinger, Filozofia Nietzschego (tł. K. Twardowski)
 • François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (tł. Boy) <=== ???
 • Artur Schopenhauer, O wolności ludzkiej woli (tł. Adam Stögbauer)
 • Artur Schopenhauer, Psychologia miłości (tł. A.L.)
 • Artur Schopenhauer, O religii (tł. J. Błeszyński)
 • de La Mettrie, Człowiek-maszyna (tł. S. Rudniański)
 • Marek Aureliusz, Rozmyślania (tł. M. Reiter)
 • Ksenofont, Dzieła wybrane (tł. A. Rapaport)
Dodać do kolekcji?
 • Kazimierz Twardowski, O filozofii średniowiecznej

B. NA PLATFORMIE

 • Wolter, powiastki filozoficzne cd. (Memnon albo mądrość ludzka, Historia podróży Skarmentada, Białe i czarne, Jeannot i Colin, Prostaczek, Człowiek o czterdziestu talarach, Biały byk, Uszy hrabiego Chesterfield i kapelan Gudman)
  Tłumaczenie: Boy-Żeleński
  Źródła: Kraków 1922:
  Objętość (str.): 310

C. BRAK NA PLATFORMIE

 • Jan Jakub Rousseau, Umowa społeczna (O umowie społecznej)
  Tłumaczenie: Starzewski Maciej (zm.1944)
  Źródła: BN II 44: Kraków 1927 (I 645.615, I 2.048.537, I 1.570.922, I 847.133 A)
  Objętość (str.): LXIV + 155 = 219
 • Jan Jakub Rousseau, Uwagi o rządzie Polski (Uwagi nad rządem Polski)
  Tłumaczenie: Starzewski Maciej (zm.1944)
  Źródła: BN II 32: Kraków 1924 (I 315.278, I 2.048.538, I 1.570.880, I 847.141 A)
  Objętość (str.): LXIV + 15 = 79
 • Jan Jakub Rousseau, Rozprawa o podstawach i pochodzeniu nierówności pomiędzy ludźmi
  Tłumaczenie:
  a) "O Początku Y Zasadach Nierownosci Między Ludzmi", anonimowe
  b) "Wielka rozprawa o nierówności stanów pomiędzy ludźmi", tłum.: Kiełczewski I.S. (ok.1790 - po 1823)
  Źródła:
  a) w Drukarni Piotra Dufour [...], w Warszawie 1784:
  http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=15519
  b) Drukarnia XX Piiarów, Warszawa 1819 (sygn. BN I 80.119):
  http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=13556
  Objętość (str.):
  a) XXXVIII + 128 = 166
  b) XXXVIII + 211 = 249
 • Hegel, Wykłady o filozofii dziejów
  Źródła: Warszawa 1919 (sygn. 521.253, 869.463 A)
  Tłumaczenie: Adam Zieleńczyk (zm.1943)
  Objętość (str.): 29 + 488
 • Comte, Rozprawa o duchu filozofii pozytywnej
  Warszawa 1936 (sygn. 593.215, 611.814/26, 2.000.625 A)
  Tłumaczenie: J. K.
  Objętość (str.): 16 +129
 • Fichte, Powołanie człowieka
  Tłumaczenie: Adam Zieleńczyk (zm.1943)
  Źródło:
  a) Lwów-Kraków 1911 (sygn. 49.780, 53.247)
  b) "przekł. Adama Zieleńczyka ; na nowo oprac. Irena Krońska", 1956 Kraków (sygn. 152.273, 678.307 A)
  (jak z prawami aut. do opracowania?)
  Objętość (str.): 240
 • Plotyn, Enneady
  obszerny zbiór rozpraw, tłumaczenie całości powstało po wojnie, ale w Bibliotece Narodowej mają rękopis:
  [Przekłady literackie] / [tł. Maria Hornowska] [Polska], [ca 1901-ca 1917].
  Magazyn Mikroform mf. 94355
  Magazyn Rękopisów Rps 10434 IV
  Opis fizyczny: 40 k. ; 36x22,5 cm i mniej.
  Zawiera: K. 1-6, Czarny marynarz / Joseph Conrad. K. 7-29, Książę Roman / Joseph Conrad. K. 30-40, O pięknie / Plotyn.
 • Wiszniewski, Bacona metoda tłumaczenia natury
  Źródła (wydania chronologicznie; czy możemy wziąć najnowsze?):
  a) Bakona metoda tłumaczenia natury / którą Michał Wiszniewski wyłożył i przydał wiadomość o Sędziwoju, alchemiku polskim, Kraków : [s.n.], 1834 (Kraków : D. E. Friedlein).
  66.419, 60.819
  Opis fizyczny: [4], XXIV, 191, [1] s. ; 18 cm.
  b) Bakona metoda tłómaczenia natury : z dodaniem wiadomości o Sędziwoju, alchemiku polskim / Michał Wiszniewski, Warszawa : S. Lewental, 1876.
  61.214 współopr. z II 61.213-II 61.216, 100.564 współopr. z I 100.563-I 100.565, 100.738 współopr. z I 100.737, 100.569 współopr. z I 100.566-I 100.568
  Opis fizyczny: 136 s. ; 23 cm.
  c) Bacona metoda tłumaczenia natury i inne pisma filozoficzne / Michał Wiszniewski ; wstępem poprzedził Władysław Tatarkiewicz ; posłowiem i przypisami opatrzył Julian Dybiec, [Warszawa] : PWN, 1976.
  960.550, 873.682 A
  Opis fizyczny: XIII, 768, [10] s., 1 k. portr. ; 20 cm.
 • Wiszniewski, O rozumie ludzkim
  Źródła (wydania chronologicznie; czy możemy wziąć najnowsze?):
  a) O rozumie ludzkim, jego siłach, przymiotach i sposobach kształcenia / napisał Michał Wiszniewski, Warszawa : S. Orgelbrand, 1848.
  51.064, 37.727
  ​[4], IV, 358, [2] s. ; 18 cm.
  b) Bacona metoda tłumaczenia natury i inne pisma filozoficzne / Michał Wiszniewski ; wstępem poprzedził Władysław Tatarkiewicz ; posłowiem i przypisami opatrzył Julian Dybiec, [Warszawa] : PWN, 1976.
  960.550, 873.682 A
  XIII, 768, [10] s., 1 k. portr. ; 20 cm.

D. Poza domeną

sprawdzane w roku 2018

 • Lukrecjusz, O naturze [wszech]rzeczy (De rerum natura)
 • Diogenes Laertios/Laertius, Żywoty i poglądy słynnych filozofów
 • Hobbes
 • Ockham
 • Husserl
 • Bentham (w domenie tylko "Traktat o dowodach sądowych", niezbyt filozofia http://polona.pl/item/8330287)