Project

General

Profile

Biblioteczka naukowa

Zgłoszenia od Dudiego

  • Maria Skłodowska-Curie, Badanie ciał radioaktywnych (1904) http://hint.org.pl/f=DD;r=4;p=09740001.1
    (rozprawa doktorska, za którą autorka dostała Nobla - wersja polska drukowana w odcinkach w czasopiśmie "Chemik polski")
  • Katalog hint zawiera ponad 2000 dzieł naukowych w formie obrazków. Można wybierać.

Inne

Prace historyczne Władysława Łozińskiego - pisane przystępnym i ciekawym językiem, były wznawiane po wojnie (m.in. w Iskrach) i cytuje je wiele artykułów Wikipedii.

  • Władysław Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku (1903)

Prace Antoniego Magiera (1762-1837)
http://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/aMagier%2C+Antoni+%281762-1837%29./amagier+antoni+1762+1837/-3%2C-1%2C0%2CB/exact&FF=amagier+antoni+1762+1837&1%2C6%2C

  • O probach czyli sposobach probowania mocy wódek i spirytusów...
  • Karta meteorologiczna Królestwa Polskiego... (http://www.polona.pl/item/192330/2/) - króciutkie, dwujęzyczne (8 szpalt po polsku, 8 po francusku), ale z dużym kolorowym wykresem - czyli jak już będą obrazki.

Literatura z zakresu ekonomii

Głąbiński Stanisław
„Wykład nauki skarbowej”
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=87544&from=FBC

„Nauka skarbowości”
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=10973&from=FBC

Grabski Władysław
„Dwa lata pracy u podstaw państwowości i naszej (1924-25)”
na paltformie: http://redakcja.wolnelektury.pl/editor/edit/grabski-dwa-lata-pracy-u-podstaw-panstwowosci-naszej-1924-1925/#VisualPerspective

Hoene-Wroński Józef Maria
„System ekonomiczno-przemysłowy Adama Smitha. Wstęp do ekonomji politycznej”
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=164286&from=FBC

„Mylne systemy ekonomji politycznej. Merkantylizm. Fizjokratyzm”
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=164285&from=FBC

Dziewulski Stefan
„Polska myśl ekonomiczna na wszechnicy wileńskiej : zgłoszone jako referat na VI Zjazd Prawników i Ekonomistów Polskich”
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=27324&from=FBC

Kamieński Henryk Michał
„Filozofja ekonomji materjalnej ludzkiego społeczeństwa”
http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=12717&from=FBC

Kamiński Zbigniew
„Pieniądze, ich powstanie, rozwój i stan dzisiejszy”
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=97652&from=FBC

Lewiński Jan Stanisław
„Pieniądz, kredyt i ceny”
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=34314&from=FBC

Radziszewski Henryk
„Polska idea ekonomiczna”
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=299923&from=FBC

„Nauka skarbowości”
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=6541&from=FBC

„Skarb i organizacja władz skarbowych w Królestwie Polskim” tom I
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=31203&from=FBC

Caro Leopold
„Problemy skarbowe Państwa Polskiego”
http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=59460&from=FBC

Włodzimierz Czerkawski
„Polityka ekonomiczna”
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=248563&from=FBC

Kopernik Mikołaj
„Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J. L. Decjusza Traktat o biciu monety”
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=48660&from=FBC

„Pisma pomniejsze” - cz. II Pisma ekonomiczne i administracyjne
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=40132&from=FBC

„Wybór pisma w przekładzie polskim” - rozdz. „O sposobach poprawy monety”
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=39043&from=FBC

Markowski Bolesław
„Administracja skarbowa w Polsce”
http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=8287&from=FBC

Piotrowski Stanisław
„Teoria własności – studium ekonomiczne”
http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=34371&from=FBC

Rybarski Roman
„Prawno-skarbowe podstawy ustroju państw związkowych, unii i autonomii państwowych”
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=75091&from=FBC

„Nauka skarbowości”
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=125885&from=FBC

Strasburger Edward
„Zagadnienia waluty podczas wojny”
http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=12999&from=FBC

„Ustrój skarbowy Rezczypospolitej Polskiej : uzupełnienia 1921/22”
http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=81308&from=FBC

„Zagadnienia skarbowo-ekonomiczne na tle wojny”
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=21446&from=FBC

„Ustrój skarbowy Rzeczypospolitej Polskiej”
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=38431&from=FBC

Say, Jean-Baptiste (1767-1832)
Wykład ekonomii politycznéy czyli Proste wyłuszczenie jak się tworzą, rozdzielaią i spożywaią bogactwa. T. 1
http://polona.pl/item/1071877/3/
Wykład ekonomii politycznéy czyli Proste wyłuszczenie jak się tworzą, rozdzielaią i spożywaią bogactwa. T. 2
http://polona.pl/item/5827505/3/

John Stuart Mill (1806-1873)
Zasady ekonomii politycznej z niektórymi zastosowaniami do filozofii społecznej. T. 1
zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=46359_1&col=ksiazki

Zasady ekonomji politycznej z niektóremi zastosowaniami do ekonomji społecznej. T. 2
http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=46359_2&col=ksiazki

David Ricardo (1772-1823)
Zasady ekonomji politycznej i podatkowania ; Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania
http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=31352&from=FBC

Wilhelm Rosher (1817-1894)
Zasady ekonomii politycznéj dla poświęcających się tej nauce i trudniących się stosowaniem jej do spraw życia społecznego
http://pbc.biaman.pl/dlibra/doccontent?id=26851&from=FBC

Fryderyk Skarbek (1792-1886)
Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego czyli Czysta teoria ekonomii politycznej T. 1
http://bc.mbpradom.pl/dlibra/doccontent?id=24755&from=FBC
Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego czyli Czysta teoria ekonomii politycznej T. 2
http://bc.mbpradom.pl/dlibra/doccontent?id=24756&from=FBC

Frédéric Bastiat (1801-1850)
Przeklęty pieniądz
http://www.tnp.org.pl/biblioteka/dlibra/doccontent?id=312&from=FBC