Project

General

Profile

Biblioteczka polonisty » History » Version 2

Marta Niedziałkowska, 09/28/2012 01:14 PM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Biblioteczka polonisty
2 2 Marta Niedziałkowska
3 2 Marta Niedziałkowska
*Traditio Hebraica*
4 2 Marta Niedziałkowska
5 2 Marta Niedziałkowska
Stary Testament (Ksiega Rodzaju; Ksiega Wyjscia; Ksiega Psalmów; Ksiega Hioba;
6 2 Marta Niedziałkowska
Ksiega Koheleta; Piesn nad Piesniami; Ksiega Izajasza; Ksiega Jeremiasza)
7 2 Marta Niedziałkowska
8 2 Marta Niedziałkowska
*Traditio Pagana*
9 2 Marta Niedziałkowska
10 2 Marta Niedziałkowska
Homer, Iliada, BN II 17
11 2 Marta Niedziałkowska
Homer, Odyseja, BN II 21
12 2 Marta Niedziałkowska
Wergiliusz, Eneida, ks. 1-3 i 6
13 2 Marta Niedziałkowska
Ajschylos, Sofokles, Eurypides, Antologia tragedii greckiej (tu: Ajschylos, Oresteja tragiczna – wszystkie trzy czesci, Sofokles, Król Edyp, Eurypides, Medea)
14 2 Marta Niedziałkowska
Horacy, Piesni; Epody; List do Pizonów, jedna satyra BN II 25 lub przekład A. Lama
15 2 Marta Niedziałkowska
Owidiusz, Metamorfozy (ksiega I)
16 2 Marta Niedziałkowska
Platon, Uczta
17 2 Marta Niedziałkowska
Plutarch, żywoty sławnych meów (jedna biografia grecka i rzymska)
18 2 Marta Niedziałkowska
19 2 Marta Niedziałkowska
20 2 Marta Niedziałkowska
*Traditio Christiana*
21 2 Marta Niedziałkowska
22 2 Marta Niedziałkowska
Nowy Testament (Ewangelie; Dzieje Apostolskie, listy sw. Pawła do Rzymian i pierwszy do Koryntian; Apokalipsa sw. Jana).
23 2 Marta Niedziałkowska
Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1994 (wybór)
24 2 Marta Niedziałkowska
25 2 Marta Niedziałkowska
*Średniowiecze*
26 2 Marta Niedziałkowska
27 2 Marta Niedziałkowska
Kazania swietokrzyskie,
28 2 Marta Niedziałkowska
Kazania gnieznienskie, 
29 2 Marta Niedziałkowska
przekłady Biblii
30 2 Marta Niedziałkowska
Anonim tzw. Gall, Kronika polska
31 2 Marta Niedziałkowska
32 2 Marta Niedziałkowska
33 2 Marta Niedziałkowska
*Renesans*
34 2 Marta Niedziałkowska
35 2 Marta Niedziałkowska
Antologia poezji polsko-łacinskiej 1470-1543: F. Kallimach, M. Hussowski, Paweł z Krosna, J. Dantyszek, A. Krzycki, K. Janicjusz
36 2 Marta Niedziałkowska
J. Kochanowski
37 2 Marta Niedziałkowska
Sz. Szymonowic, Sielanki i pozostałe wiersze polskie
38 2 Marta Niedziałkowska
Ł. Górnicki, P. Skarga, S. Orzechowski, A. Frycz Modrzewski, M. Kromer, M. Bielski, M. Rej, B. Opec, J. Kochanowski
39 2 Marta Niedziałkowska
M. Rej, Rozmowa Lwa z kotem; Krótka rozprawa; Wizerunk własny ywota człowieka poczciwego; Zwierzyniec; Figliki; Apoftegmata; ywot człowieka poczciwego
40 2 Marta Niedziałkowska
A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej
41 2 Marta Niedziałkowska
Ł. Górnicki, Dworzanin polski, Łukasz Górnicki, Troas
42 2 Marta Niedziałkowska
P. Skarga, Kazania sejmowe
43 2 Marta Niedziałkowska
Biernat z Lublina, Żywot Ezopa Fryga
44 2 Marta Niedziałkowska
Sebastian F. Klonowic, Flis
45 2 Marta Niedziałkowska
Sebastian F. Klonowic, Roxolania. Roksolania
46 2 Marta Niedziałkowska
Mikołaj Rej, Żywot Józefa; Kupiec
47 2 Marta Niedziałkowska
Stanisław Orzechowski, Dyjalog albo rozmowa około egzekucji Polskiej Korony – dyjalog
48 2 Marta Niedziałkowska
pierwszy i wtóry,
49 2 Marta Niedziałkowska
Wybór mów staropolskich
50 2 Marta Niedziałkowska
Marcin Kromer, Polska czyli o połoeniu, ludnosci, obyczajach, urzedach i sprawach
51 2 Marta Niedziałkowska
publicznych Królestwa Polskiego
52 2 Marta Niedziałkowska
Jan Ursinus, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów,
53 2 Marta Niedziałkowska
54 2 Marta Niedziałkowska
55 2 Marta Niedziałkowska
56 2 Marta Niedziałkowska
*Barok*
57 2 Marta Niedziałkowska
58 2 Marta Niedziałkowska
M. Sep Szarzynski
59 2 Marta Niedziałkowska
M. K. Sarbiewski, Peregrinatio terrestris. Carmina selecta. Ziemskie pielgrzymowanie.
60 2 Marta Niedziałkowska
Wiersze wybrane, Maciej Kazimierz Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer
61 2 Marta Niedziałkowska
Sz. Zimorowic, Roksolanki, Dziewosłab
62 2 Marta Niedziałkowska
S. Żółkiewski, Poczatek i progres wojny moskiewskiej
63 2 Marta Niedziałkowska
J. A. Morsztyn, Wybór poezji
64 2 Marta Niedziałkowska
S. Twardowki, Dafnis drzewem bobkowym
65 2 Marta Niedziałkowska
W. Kochowski, Utwory poetyckie, Nieprónujacego próżnowania i Psalmodia polska
66 2 Marta Niedziałkowska
W. Potocki, Wiersze wybrane, Ogrodu…, Moraliów, Transakcja wojny chocimskiej
67 2 Marta Niedziałkowska
K. Opalinski, Satyry
68 2 Marta Niedziałkowska
J. Ch. Pasek, Pamietniki
69 2 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, Tobiasz wyzwolony
70 2 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, Ermida
71 2 Marta Niedziałkowska
S. Twardowski, K. Twardowski,
72 2 Marta Niedziałkowska
S. Grabowiecki, 
73 2 Marta Niedziałkowska
D. Naborowski, 
74 2 Marta Niedziałkowska
S. H. Lubomirski, 
75 2 Marta Niedziałkowska
Ł. Baranowicz, 
76 2 Marta Niedziałkowska
Z. Morsztyn, 
77 2 Marta Niedziałkowska
Ł. Opalinski, 
78 2 Marta Niedziałkowska
W. Kochowski, 
79 2 Marta Niedziałkowska
K. Miaskowski, 
80 2 Marta Niedziałkowska
T. Prokopowicz,
81 2 Marta Niedziałkowska
J. Gawinski
82 2 Marta Niedziałkowska
Andrzej Maksymilian Fredro, Przysłowia mów potocznych, Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe
83 2 Marta Niedziałkowska
Jedrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III
84 2 Marta Niedziałkowska
85 2 Marta Niedziałkowska
86 2 Marta Niedziałkowska
87 2 Marta Niedziałkowska
88 2 Marta Niedziałkowska
*Literatura powszechna*
89 2 Marta Niedziałkowska
90 2 Marta Niedziałkowska
F. Petrarca, Sonety,
91 2 Marta Niedziałkowska
Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty
92 2 Marta Niedziałkowska
T. Tasso, Gofred przeł. P. Kochanowski
93 2 Marta Niedziałkowska
Piesn o Rolandzie; 
94 2 Marta Niedziałkowska
Dzieje Tristana i Izoldy; 
95 2 Marta Niedziałkowska
F. Villon, Wielki testament
96 2 Marta Niedziałkowska
G. Bocaccio, Dekameron (10 nowel)
97 2 Marta Niedziałkowska
Dante Alighieri, Boska komedia
98 2 Marta Niedziałkowska
J. Milton, Raj utracony
99 2 Marta Niedziałkowska
P. Corneille, Cyd, przeł. J. A. Morsztyn
100 2 Marta Niedziałkowska
Molière, Tartufe, Mizantrop, Skapiec,
101 2 Marta Niedziałkowska
M. Cervantes, Przemyslny szlachcic Don Kichote z Manczy
102 2 Marta Niedziałkowska
W. Shakespeare, Burza, Makbet, Hamlet, Sen nocy letniej
103 2 Marta Niedziałkowska
J. B. Racine, Fedra
104 2 Marta Niedziałkowska
Ludovico Ariosto, Orland szalony
105 2 Marta Niedziałkowska
Niccolo Machiavelli, Książe
106 2 Marta Niedziałkowska
François Rabelais, Gargantua i Pantagruel
107 2 Marta Niedziałkowska
Michel de Montaigne, Próby
108 2 Marta Niedziałkowska
Erazm z Rotterdamu, Adagia
109 2 Marta Niedziałkowska
Erazm z Rotterdamu, Trzy rozprawy
110 2 Marta Niedziałkowska
Tomasz Morus, Utopia
111 2 Marta Niedziałkowska
Ignacy Loyola, Cwiczenia duchowne
112 2 Marta Niedziałkowska
William Szekspir, Sonety
113 2 Marta Niedziałkowska
Giambattista Marino, Adon
114 2 Marta Niedziałkowska
Blaise Pascal, Mysli
115 2 Marta Niedziałkowska
René Descartes, Rozprawa o metodzie
116 2 Marta Niedziałkowska
François de La Rochefoucauld, Maksymy i rozważania moralne
117 2 Marta Niedziałkowska
M. de La Fayette, Ksiena de Clèves
118 2 Marta Niedziałkowska
Pedro Calderón, życie snem,