Project

General

Profile

Bitwa

Fragment dotyczący bitwy często obejmuje obok szczegółów samej walki, również opisy rozmieszczenia wojsk, użytej strategii, decyzji przywódców itp.