Project

General

Profile

Burza

Wiele jest w literaturze fragmentów opisujących to niesamowite i fascynujące zjawisko atmosferyczne. Opisy burzy są często odzwierciedleniem gwałtownych uczuć bohatera czy podmiotu lirycznego (jak w Sonetach krymskich Mickiewicza) lub obrazem groźnego oblicza przyrody, czy w ogóle świata (jak w Cierpieniach młodego Wertera Goethego, Chłopach Reymonta).