Project

General

Profile

Car

W polskiej literaturze, szczególnie tej z okresu romantyzmu, zmitologizowana postać cara stanowi uosobienie wroga Polski (por. Psalmy przyszłości Krasińskiego) oraz synonim tyrana, złego władcy (por. ,,kłótnię" Konrada z Bogiem w III. części Dziadów Mickiewicza). Car stał się wcieleniem tego, co w Rosji złe, imperialne i przeciwne wolności. Często przy tym przeciwstawiano cara rosyjskiemu ludowi.