Project

General

Profile

Chrzest

Jest to religijny rytuał oczyszczenia duszy ludzkiej z grzechu pierworodnego (o którym mówi Biblia), zmiana wiary bądź chrystianizacja narodu pogańskiego (z tym znaczeniem spotkamy się w średniowiecznej literaturze polskiej). Chrzest łączy się z przemianą duchową, zmianą dotychczasowego życia; stanowi religijny akt włączenia nowego członka do wspólnoty kościoła. Przenośnie mówi się też przecież o chrzcie jako o inicjacji, wejściu na pewną drogę (np. chrzest bojowy).