Project

General

Profile

Ciało

Przy pomocy tego hasła wskazujemy przemyślenia na temat ciała ludzkiego (najczęściej przedstawianego w opozycji do duszy) oraz na temat roli cielesności w rozmaitych relacjach międzyludzkich. Istnieje oczywiście różnica w kulturowo-społecznym funkcjonowaniu ciała mężczyzny i ciała kobiety.