Project

General

Profile

Czarownica

Hasłem tym oznaczyliśmy fragmenty, w których wprost przedstawiona jest bajkowa postać czarownicy (jak w Makbecie Shakespeare'a), albo w których ma miejsce posądzenie jakiejś kobiety o czary (dotyczy to np. Dominikowej, matki Jagny w Chłopach Reymonta, zajmującej się znachorstwem).