Project

General

Profile

Czym są Wolne Lektury?

Wolne Lektury to serwis z lekturami szkolnymi w domenie publicznej skierowany do uczniów i nauczycieli. Chcemy umożliwić nie tylko przeczytanie pełnych tekstów lektur online, lecz również ściągnięcie ich na dysk twardy i pracę z tekstem w serwisie.

Na portalu internetowym Wolne Lektury umieszczone są teksty lektur szkolnych należących do domeny publicznej, czyli poza rygorami prawa autorskiego.
Lektury te są opracowane i opatrzone komentarzem i dostępne w internecie w kilku formatach do wyboru; można je całkiem za darmo i zgodnie z prawem przeglądać online, jak również ściągnąć na twardy dysk komputera.

Nasza biblioteka lektur szkolnych wyróżnia się pośród innych podobnych portali. Jest przede wszystkim nowoczesna: z jednej strony umożliwia twórcze korzystanie z dobrodziejstw internetu, a z drugiej – bazuje na najrzetelniejszej wiedzy literaturoznawczej.

Do prac redakcyjnych zaangażowaliśmy nauczycielki i nauczycieli z renomowanych szkół i pracowniczki naukowe z Instytutu Badań Literackich i uniwersytetów;
opatrują oni teksty lektur komentarzami, objaśnieniami i przypisami.

Atrakcyjność

Portal Wolne Lektury jest atrakcyjny: kreuje modę na twórcze czytanie lektur; sprawia, że ich omawianie nie będzie się uczniom kojarzyć z nudnymi obowiązkami szkolnymi, ale stanie się dla nich prawdziwą przygodą.

Osiągnęliśmy to nie tylko przez wykorzystanie atrakcyjnego medium, jakim jest internet, ale i przez ułatwienie nawigacji między książkami i tematami w nich poruszanymi. Dzięki temu czytanie staje się dla uczniów fascynującą podróżą po świecie kultury.

Wygoda

Nasz portal jest prosty i wygodny w obsłudze. Uczniowie mogą przeszukiwać teksty lektur pod kątem występujących w nich motywów literackich, powiązań z innymi książkami, przynależności gatunkowej, rodzajowej itp.

Nauczycielom nasz portal już niedługo da możliwość tworzenia koszyków z polecanymi przez siebie lekturami, które później uczniowie będą mogli jednym kliknięciem ściągnąć (w kilku formatach do wyboru) na swój komputer. Wszystkim zaś portal Wolne Lektury gwarantuje swobodny dostęp do arcydzieł literatury polskiej i światowej.

Portal społecznościowy

Wolne Lektury to portal społecznościowy. To znaczy, że tworzy go specjalnie w tym celu zawiązana społeczność nauczycieli i naukowców, którzy wspólnie opracowują komentarze do lektur, proponują, jakie lektury dodatkowe warto w nim umieścić, i tworzą mapy, dzięki którym łatwiej jest się poruszać między książkami i między motywami literackimi.

Kolejną ważną funkcją naszej biblioteki internetowej jest to, że ma za zadanie aktywizować uczniów i nauczycieli. Tym samym pozostaje w zgodzie z filozofią ruchu wolnej kultury – to znaczy, że nie tylko zapewnia swobodny dostęp do prezentowanych na portalu treści, ale też umożliwia społeczności nauczycielskiej i naukowej, a także uczniom, twórcze działania w oparciu o te treści.

Lektury szkolne z Cyfrowej Biblioteki Internetowej Polona są przesyłane w formie tekstowej na platformę redakcyjną, gdzie społeczność ekspertów opracuje je tak, aby były dostosowane do potrzeb uczniów i gotowe do przesłania na portal Wolne Lektury. Z portalu Wolne Lektury można je ściągnąć w kilku formatach.

Portal Wolne Lektury będzie ogromną pomocą dla uczniów i dla nauczycieli. Dzięki temu projektowi zyskają oni stały, darmowy i nieograniczony dostęp do arcydzieł literatury polskiej i zagranicznej. Z zamieszczonych na portalu tekstów będą także mogli korzystać wszyscy ci, którzy prowadzą działania związane z edukacją, sztuką i życiem kulturalnym.

Tym właśnie Wolne Lektury różnią się od licznych stron z opracowaniami lektur szkolnych – dostarczają narzędzi do pracy z tekstem, a nie gotowych ściąg.

Jakość

Nasz portal jest rzetelny. W tworzeniu go współpracujemy z Biblioteką Narodową, która dostarcza nam najnowszych i najlepszych dostępnych wydań i opracowań krytycznych lektur szkolnych, opublikowanych w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona.

W naszej bibliotece znajdują się tylko takie utwory, których adres bibliograficzny i źródło są namierzalne i które można śmiało cytować, bez obaw, że treść została w niekompetentny sposób przeinaczona.