Project

General

Profile

Dodatkowe uwagi

Przyjęliśmy, że za pomocą skrótu zob. odsyłamy do konkretnego wskazanego tekstu (po tym skrócie powinien się znaleźć krótki adres bibliograficzny, niekoniecznie podający numery stron). Natomiast skrót por. zarezerwowaliśmy dla sytuacji, w których dajemy jakiś ogólny temat do rozważenia i porównania, np.:

  • pospolity (starop.) --- powszechny; por. wyraz pokrewny: rzeczpospolita.

Uwaga! Przyjęliśmy następującą numerację pieśni Kochanowskiego i pieśni (łac. carmina) Horacego:

  • Ks. 1, Pieśń X --- Początek pieśni jest parafrazą ody Horacego (Carmina II 20) noszącej tytuł ,,Ad Maecenatem” (Do Mecenasa); parafrazę całości stanowi Ks. 2, Pieśń XXIII; zob. też Carmina I 12.
  • pohaniec --- poganin (zob. Ks. 1, Pieśń VII, w. 9).

Przypadek z dwiema różnymi możliwymi formami podstawowymi: drugą formę poprzedzamy skrótem a. (albo); np.:

  • frasunk a. frasunek (starop.) --- zgryzota, smutek, strapienie.

W niektórych wypadkach warto zwrócić uwagę czytelników na archaiczną wymowę wyrazu. Na przykład w "Kordianie" mamy fragment, w którym wyraz o odmiennej od dzisiejszej wymowie rymuje się:

Rzekł do matki: «Oj, kobiéto!
Twego Janka w ciemię bito,
Nic nie wbito --- weź go sobie!...»

W związku z tym opatrzyliśmy ten wyraz przypisem:

  • kobiéto --- w związku z występującym tu é tzw. pochylonym wym.: kobito.