Project

General

Profile

Funkcja znajdź/zamień

Podczas wykonywania czynności redaktorskich (autokorekta, korekta, uwspółcześnienia), niezbędna jest funkcja zamiany znaków, wyrazów, liter lub fraz.
Szybką zamianę gwarantuje funkcja znajdź/zamień. Można ją stosować jedynie wraz z edytorem xml.