Project

General

Profile

Geotagowanie » History » Version 5

« Previous - Version 5/7 (diff) - Next » - Current version
Aleksandra Sekuła, 10/26/2021 01:37 PM


Geotagowanie

Geotagowanie służy powiązaniu nazw geograficznych występujących w utworze (miejscowości, państw, rzek, gór itd.) z obiektem z wikidata. Pozwala to na wykorzystanie wiedzy zgromadzonej w ramach różnych projektów wikimedia, w tym wikipedia, wikicommons. W przyszłości umożliwi nam to np. na tworzenie map pokazujących akcję utworu lub tworzenie sieci tekstów mówiących o danym miejscu na mapie świata.

Geotagownie jest wykonywane na etapie ostatecznej redakcji technicznej.
Należy tagować każde wystąpienie nazwy w utworze, chyba że w obrębie jednej części utworu występuje ona wielokrotnie w tym samym kontekście - wtedy pierwsze wystąpienie obowiązkowo, a kolejne wg uznania redaktora.
Obowiązkowo należy wstawiać referencję do nazwy geograficznej, gdy jest ona oznaczona przypisem. Trzeba wówczas wziąć pod uwagę treść przypisu, w którym mogą się znaleźć dodatkowe informacje pozwalające uściślić, o który punkt geograficzny chodzi, wyjaśnienia, czy z czasem dana nazwa nie zmieniła się na inną.