Project

General

Profile

Gotycyzm

Jest to pewien typ tematyki charakterystycznej dla literatury romantycznej, stanowi zarazem rodzaj dziedzictwa, które romantyzm przekazał następnie horrorowi i - po części - również literaturze kryminalnej. Stare zamki lub domostwa, kryjące w swych zakamarkach tajemnicę zbrodni, epatowanie obrazami czaszek, grobów pełnych zgnilizny, trupów, męczarni i krwi – to cechy rozpoznawcze gotycyzmu. Wizja świata, jaką niesie ze sobą stylistyka gotycyzmu jest podobna do tej, jaka wiąże się z motywem vanitas, lecz pozbawiona jest perspektywy nadziei pokładanej w zaświatach.