Project

General

Profile

Grób

Zarówno jako element nastroju grozy, przywołania obecności śmierci, jak również jako miejsce upamiętnienia, grób stanowi ważny motyw w licznych utworach. Znajdziemy go m.in. w dramacie Romeo i Julii Shakespeare'a, czy w Nad Niemnem Orzeszkowej.