Project

General

Profile

Hasła miejscowe

Warto niekiedy napisać kilka słów wyjaśnienia na temat znanych miejsc wspominanych w utworze, jeśli wzmianki wydają się nieprzypadkowe i mogą nieść ze sobą jakieś znaczenia istotne dla całości. Oto przykładowe hasła miejscowe:

  • Louvre --- dawny pałac królewski w Paryżu (z XVI--XVII w.), od roku 1793 muzeum światowej sławy, mieszczące wspaniałe dzieła sztuki i pamiątki historyczne.
  • Cluny --- właściwie Hotel de Cluny, pałac z XV w., mieszczący cenne zbiory sztuki stosowanej i rzemiosła (XIV--XVI w.); nazwa od opactwa w Cluny, do którego niegdyś należał.

Niekiedy charakterystyka miejsca może być rozbudowana i zawierać pewne informacje szczegółowe, jak poniższe hasło o Termopilach mające wprowadzić w nastrój ,,Grobu Agamemnona" Słowackiego:

  • Termopile --- stromy, górski wąwóz, stanowiący przejście z Tesalii do Grecji środkowej, z obu stron zamknięty bramami, u których znajdowały się termy, czyli gorące źródła (stąd pochodzi nazwa, thermos: gorący, pyle: brama); stanowiły ważny punkt strategiczny; w 480 r. p. n. e. król Sparty Leonidas wraz z trzystoma swymi rodakami bronił tego miejsca przed wojskami króla perskiego Kserksesa, walcząc do śmierci ostatniego obrońcy, z przyczyn honorowych, wiedząc, że wojna jest już przegrana. Napis na pomniku Spartan poległych pod Termopilami głosi: ,,Przechodniu, powiedz Sparcie, że leżymy tutaj, posłuszni jej prawom".