Project

General

Profile

Ilustracje

Aby ustawić właściwości obrazka:

1. Wybieramy obrazek i klikamy zakładkę „Właściwości” (rys. 1)
2. Pojawia się formularz (rys. 2), w którym możemy ustawić właściwości:

  • src — adres pliku (lub nazwa dla pliku z galerii);
  • alt — opis alternatywny, dla osób i mediów które tego potrzebują;
  • szer — szerokość; jeśli ustawiona, powinna być ustawiona w procentach (np.: „50%”);
  • wyrownanie — wyrównanie ilustracji do lewej, prawej lub do środka;
  • oblew — ustawia, czy ilustracja powinna być oblana tekstem.