Project

General

Profile

Implementacja złożona

Pomoc: ePoradnik http://docs.google.com/View?docid=dc74rf44_12zbw5z9

< ? xml version="2.0" ? > *
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<rdf:Description rdf:about="LINK DO PLATFORMY REDAKCYJNEJ">
<dc:creator xml:lang="pl">NAZWISKA AUTORA, IMIONA AUTORA</dc:creator>
<dc:title xml:lang="pl">TYTUŁ UTWORU</dc:title>
<dc:relation.isPartOf xml:lang="pl">TYTUŁ DZIEŁA NADRZĘDNEGO</dc:relation.isPartOf>
<dc:relation.hasPart xml:lang="pl">TYTUŁ DZIEŁA PODRZĘDNEGO</dc:relation.hasPart>
<dc:contributor.translator xml:lang="pl">*NAZWISKA TŁUMACZA, IMIONA TŁUMACZA</dc:contributor.translator>
<dc:contributor.editor xml:lang="pl">*NAZWISKA REDAKTORA, IMIONA REDAKTORA</dc:contributor.editor>
<dc:contributor.technical_editor xml:lang="pl">*NAZWISKA REDAKTORA TECHNICZNEGO, IMIONA REDAKTORA TECHNICZNEGO</dc:contributor.technical_editor>
<dc:publisher xml:lang="pl">Fundacja Nowoczesna Polska</dc:publisher>
<dc:subject.period xml:lang="pl">EPOKA</dc:subject.period>
<dc:subject.type xml:lang="pl">RODZAJ LITERACKI</dc:subject.type>
<dc:subject.genre xml:lang="pl">GATUNEK LITERACKI</dc:subject.genre>
<dc:subject.genre xml:lang="pl">GATUNEK LITERACKI</dc:subject.genre>
<dc:description xml:lang="pl">*Publikacja zrealizowana w ramach projektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl).
Reprodukcja cyfrowa wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochodzącego ze zbiorów BN. Informacja o partnerach.</dc:description>
<dc:identifier.url xml:lang="pl">LINK DO STRONY W SERWISIE WOLNELEKTURY.PL</dc:identifier.url>
<dc:source.URL xml:lang="pl">*LINK DO PLIKU ŹRÓDŁOWEGO NA STRONACH POLONA.PL LUB INNEGO ŹRÓDŁA</dc:source.URL>
<dc:source xml:lang="pl">*ADRES WYDAWNICZY</dc:source>
<dc:source.ISBN xml:lang="pl">NUMER ISBN PLIKU ŹRÓDŁOWEGO</dc:source.ISBN>
<dc:source.ISSN xml:lang="pl">NUMER ISSN PLIKU ŹRÓDŁOWEGO</dc:source.ISSN>
<dc:rights xml:lang="pl">OPIS STANU PRAWNEGO TEKSTU</dc:rights>
<dc:date.pd xml:lang="pl">DATA DO DOMENY PUBLICZNEJ</dc:date.pd>
<dc:format xml:lang="pl">xml</dc:format>
<dc:type xml:lang="pl">text</dc:type>
<dc:type xml:lang="en">text</dc:type>
<dc:date.created xml:lang="pl"*>DATA UTWORZENIA PLIKU DC</dc:date.created>
<dc:date.validFrom...To... xml:lang="pl">?<dc:date.validFrom...To...>
<dc:date.AvailableFrom...To... xml:lang="pl">?<dc:date.AvailableFrom...To...>
<dc:date.issued xml:lang="pl">*DATA WYDANIA DOKUMENTU</dc:date.issued>
<dc:date.modified xml:lang="pl">*DATA OSTATNIEJ ISTOTNEJ MODYFIKACJI NA PLATFORMIE REDAKCYJNEJ</dc:date.modified>
<dc:relation.replaces xml:lang="pl">?</dc:relation.replaces >
<dc:relation.isReplacedBy xml:lang="pl">?</dc:relation.isReplacedBy >
<dc:relation.isVersionOf xml:lang="pl">?</dc:relation.isVersionOf >
<dc:relation.hasVersion xml:lang="pl">?</dc:relation.hasVersion >
<dc:audience xml:lang="pl">POZIOM NAUCZANIA</dc:audience>
<dc:audience xml:lang="pl">POZIOM NAUCZANIA</dc:audience>
<dc:language xml:lang="pl">pol</dc:language>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Pola wielokrotnego użytku

Np. <dc:subject.period xml:lang="pl">EPOKA</dc:subject.period>, <dc:subject.type xml:lang="pl">RODZAJ LITERACKI</dc:subject.type>, <dc:subject.genre xml:lang="pl">GATUNEK LITERACKI</dc:subject.genre>

Każde z tych pól powinno mieć możliwość wielokrotnego stosowania w zależności od specyfiki utworu. Należy rozważyć sposób wyświetlania takich przypadków na stronie – kwestia automatycznego odczytywania z DC kategorii, do których przyporządkowany jest utwór.
Różne sposoby na zapisywanie kolejnych pozycji: oddzielenie tabulatorem w jednym polu (ePoradnik... - przykład autora), dwoma podkreśleniami - przykład autora (Metadane dla Wolnych Podręczników).

Description

  • <dc:description xml:lang="pl">Publikacja zrealizowana w ramach projektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Partnerem projektu jest Prokom Software SA. Reprodukcja cyfrowa wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochodzącego ze zbiorów BN.</dc:description> - tekst do aktualizacji; * należy zastanowić się nad interpretacją definicja pola w ePoradniku... oraz w Metadane dla Wolnych Podręczników, a następnie rozważyć, czy jest to odpowiednie miejsce do umieszczania informacji dotyczących naszego wydania (zmiany, jakie wprowadziliśmy - uwspółcześnianie pisowni itd.); czy jest rozszerzenie „decription“ odpowiadające takiej funkcji (Antymon wspominał o desripction.comments); należy wziąć pod uwagę, że chcemy aby notki o naszej edycji wyświetlały się na stronie.

Źródło

<dc:source xml:lang="pl">ADRES WYDAWNICZY</dc:source> - ustalić jednolity adres bibliograficzny; zastanowić się czy noty o wydawcach, roku wydania itp. nie powinny być osobnymi polami;

ISBN/ISSN

Obecnie dostępne jest tylko pole: <dc:source.ISBN xml:lang="pl">NUMER ISBN PLIKU ŹRÓDŁOWEGO</dc:source.ISBN>, będziemy być może potrzebować również kodu ISSN, więc należy stworzyć odpowiednie pole.

Data

Obecnie umownie za datę wydania uznajemy datę utworzenia pliku DC. W przypadku przygotowania kolejnej wersji utworu do eksportu na serwis wolnelektury.pl wprowadzamy nową datę. Należy rozważyć wprowadzenie następujących możliwości, o których mowa w Metadanych dla Wolnych Podręczników:

  • Data utworzenia (created) - w Wolnych Podręcznikach jest to data powstania wersji, opisywanej przez dany zestaw metadanych. Jeśli dany dokument lub jego fragment został gruntownie przeredagowany lub napisany od nowa, to dla nowej wersji tworzymy osobny zestaw metadanych i nową wersję wiążemy z poprzednią relacją zastępuje. * Okres ważności od ... do ... (valid from ... to ...) - element ocpjonalny. Opisuje okres, w którym treść dokumentu pozostaje aktualna, o ile może być ona z góry przewidziana (na przykład kalendarz roku szkolnego). Końcowa data okresu ważności może także wskazywać moment, w którym dana wersji materiału została oficjalnie zastąpiona przez jego nowszą wersję, powiązaną z nim relacją zastępuje. Jeśli możliwe jest sensowne zdefiniowanie tylko jednego daty początkowej lub końcowej, wówczas drugą część definicji okresu pomijamy. * Dostępny od .... do ... (available from ... to ... - w przypadku Wolnych Podręczników nie planujemy tworzenia dokumentów ze z góry określoną datą wycofania z obiegu, ale mogą się zdarzyć materiały mające z góry zaplanowaną datę udostępnienia. Obecna wersja oprogramowania wiki nie obsługuje automatycznie opóźnionej publikacji w zaplanowanym dniu, ale wiele systemów edycyjnych naszych partnerów ma rozwiązania pozwalające respektować ten parametr. * Wydany (issued) - data formalnego wydania dokumentu. W odróżnieniu od "dostępny od" opisuje formalny status, a nie techniczne udostępnienie. * Zmodyfikowany (modified) - data ostatniej istotnej modyfikacji zapisanej w systemie edycyjnym wiki.

Wersjonowanie

Propozycja na podstawie Metadanych dla Wolnych Podręczników: „Kolejne wersje - oprogramowanie wiki szczegółowo rejestruje kolejne redakcje dokumentu, a więc w metadanych opisujemy jedynie "milowe kroki": stabilne wersje będące podstawą tworzenia innych formatów lub odmian albo zmiany polegające na gruntownym przeredagowaniu całego dokumentu lub jego fragmentu

1. zastępuje (replaces) zasób powiązany
2. został zastąpiony (is replaced by) przez zasób powiązany.”

Wersje wielojęzyczne, różne tłumaczenia, różne redakcje

Propozycja na podstawie Metadanych dla Wolnych Podręczników: „Odmiany treści - warianty lub adaptacje, występujące na przykład w wydaniach przeznaczonych dla różnych odbiorców. Ten rodzaj relacji oznacza rzeczywistą i znaczącą różnicę treści pomiędzy różnymi odmianami, a nie jedynie różne formaty tej samej treści

1. jest odmianą (is version of) zasobu powiązanego.
2. ma odmianę (has version), którą jest zasób powiązany.”

Język

Powinny być dwa osobne pola: na język wydania oraz na język w jakim dzieło zostało stworzone. Obecna wersja: „Język to język dzieła. Należy podać przy użyciu znormalizowanego trzyliterowego kodu wg PN-ISO 639-2 (np.: polski = pol).”

DC w xml-u utworu

Powody:

Dane do ujęcia w schemacie DC (lista życzeń)

co potrzeba na stronę tytułową i/lub porządną stronę red. + inne ważne:

autor
tytuł
właściwy tytuł (np. jeśli używany tytuł to tytuł skrócony -- tytuł może mieć kilkadziesiąt słów)
tytuł oryginału
tytuł zbioru, do którego należy
tytuły (+ identyfikatory?) samoistnych cześci, które do niego należą)
dane serii wydawniczej
nr tomu
tytuł tomu
tłumacz(e)
j. wydania
j. oryginału
skład komitetu red. (często inny niż faktyczni red. merytoryczni)
autor/autorzy wstępu/posłowia krytycznego
autor/autorzy przypisów/komentarzy
autor/autorzy ilustracji
autor/autorzy indeksów różnego typu
redaktor/redaktorzy merytoryczni (w przypadku literatury zwykle: oprac. tekstu)
redaktor/redaktorzy techniczni (słowa klucze: układ graficzny, typograficzny, skład, łamanie)
numer wydania (+ kwalifikacje: poprawione, uzupełnione)
producent (zwykle: wydawca; jeśli brak -
np. w starodrukach -- drukarz)
miejsce wydania: (skrót przy braku: s.l.)
rok wydania (skrót przy braku: s.a.)
prawa: prawa do tekstu, prawa do przekładu, prawa do wydania, prawa do ilustracji
inne dane wydania (np. że wyd. krytyczne)
hasła klasyfikacyjne (np. system Biblioteki Kongresu -- zupełnie się na tym nie znam)
ISBN/ISSN

?? zestaw danych związanych z wpisaniem na liste lektur (standardowy tekst + nr rozporządzenia?); w przypadku podręczników: zatwierdzeniem do użytku szkolnego)

!! podstawa wyd. (zawiera właściwe dla niej podpola powielające wiele pól opisywanego wyd.)

?? ew.: dane pierwodruku