Project

General

Profile

Interes

Często w literaturze pojawiają się sytuacje, które ilustrują wymianę jakichś usług - jednak nie zawsze mają one charakter materialny i merkantylny. Warto prześledzić pod tym kątem choćby Chłopów Reymonta (zob. też: handel).