Project

General

Profile

Kto może uczestniczyć?

Zapraszamy wszystkich polonistów, nauczycieli szkolnych i akademickich. Aby rozpocząć prace na platformie redakcyjnej, trzeba się zgłosić do koordynatora projektu Wolne Lektury - Marzeny Zawadzkiej i podpisać z nami umowę dotyczącą przeniesienia praw autorskich na Fundację Nowoczesna Polska. (Fundacja będzie udostępniać owoce naszej pracy, czyli opracowania lektur, na wolnej licencji; taka umowa musi zostać podpisana, żeby nic nie budziło wątpliwości prawnych). Dla wszystkich chętnych autorów i autorek będziemy też przeprowadzać szkolenia i warsztaty z pracy na platformie redakcyjnej.

Co jest do zrobienia?

Utwory, nad którymi pracujemy, w większości zostały napisane co najmniej przed siedemdziesięcioma laty (i właśnie dlatego są dostępne w domenie publicznej, poza rygorami prawa autorskiego). Naszym zadaniem będzie dostosować te teksty do możliwości poznawczych współczesnego ucznia. Jest to więc w pewnym sensie redakcja merytoryczna i językowa. Redakcja merytoryczna polega na objaśnianiu nieznanych pojęć, terminów, sformułowań (np. co to jest świerzop), a redakcja językowa polega na uwspółcześnieniu języka (np. z rzadka zamiast zrzadka itp.).

Objaśnienia merytoryczne, a także wszelkie dodatkowe uwagi, umieszczamy w formie przypisów.
Do naszych zadań należy też przypisanie utworów do określonej kategorii i oznaczenie ich tagami. Kategorie są zewnętrzne (epoka, autor/ka, rodzaj i gatunek literacki) i wewnętrzne, odnoszące się do zawartości utworu (temat, motyw, długość, charakter itp.).

Na wiki będziemy też dyskutować, które lektury dodatkowe dołączać do naszego zbioru.

Co trzeba robić na portalu?

Na portal Wolne Lektury będą trafiać teksty opracowane wcześniej na wiki. Naszym najważniejszym zadaniem będzie więc polecanie go uczniom i nauczycielom. Poza tym portal ten będzie zaopatrzony w kilka użytecznych, ułatwiających pracę funkcji. Będzie na nim można układać swój koszyk lektur, wybranych z całego zbioru (np. z dostępnych kilku nowel pozytywistycznych MEN zaleca wybór jednej – i to właśnie będzie miejsce na taki wybór). Ten koszyk każdy nauczyciel i każda nauczycielka będzie mógł/mogła polecić, a nawet zadać swoim uczniom, podając po prostu adres internetowy; uczniowie jednym kliknięciem będą mogli ściągnąć sobie cały zestaw lektur polecanych przez swojego nauczyciela albo swoją nauczycielkę. Kolejnym udogodnieniem będzie możliwość lokalnego (to znaczy np. w swoim koszyku) oznaczania utworów: dodawania własnych tagów, zaznaczania najważniejszych fragmentów, dodawania komentarzy do wiadomości tylko i wyłącznie swoich uczniów itd.

A zatem najważniejszym zadaniem na portalu będzie maksymalne wykorzystywanie wszystkich jego możliwości i polecanie go innym.

Pomóż tworzyć Wolne Lektury

Wolne Lektury to projekt społecznościowy. Zapraszamy do pomocy w jego rozwijaniu i poprawianiu. Polonistów/tki i nauczycieli/lki prosimy o pomoc w opracowaniu redakcyjnym,* dodawaniu przypisów*, zaznaczaniu motywów literackich i wyłapywaniu błędów. Edytorów/rki prosimy o pomoc w przygotowaniu technicznym tekstów do publikacji na portalu. Programistów/tki - w rozwijaniu funkcjonalności serwisu. Jeżeli jesteś zainteresowany/a wspólną pracą nad projektem, skontaktuj się z nami:

Miejscem pracy merytorycznej nad tekstami jest Redakcja Wolne Lektury.

Warunki korzystania z serwisu

Naszą intencją jest, by wszystkie teksty lektur wraz z opracowaniem redakcyjnym, przypisami oraz kodem xml można było wykorzystywać bez restrykcji prawa autorskiego (tzw. domena publiczna). To oznacza, że materiały te można w sposób wolny używać, rozwijać, powielać i dystrybuować, za darmo albo za opłatą, bez żadnych dodatkowych warunków. Ponieważ polskie prawo nie reguluje statusu materiałów wyjętych spod restrykcji prawa autorskiego przez dysponentów ich praw, równolegle cały wkład pracy w przygotowanie tych tekstów udostępniamy na zasadach wolnej, niecopyleftowej licencji CC Uznanie Autorstwa, by mogły z nich korzystać te osoby i instytucje, którym ścisłe określenie warunków jest niezbędne.

Kod serwisu Wolne Lektury zamierzamy opublikować jako wolne oprogramowanie na wolnej, copyleftowej licencji Affero GPL. Jeśli jesteś zainteresowany/a dostępem i wykorzystaniem tego kodu już teraz, skontaktuj się z nami: .

Wyłącznym dysponentem praw do wykorzystania logo Wolne Lektury jest Fundacja Nowoczesna Polska. Można je wykorzystywać w mediach przy artykułach dotyczących biblioteki Wolne Lektury, na stronach internetowych jako link prowadzący do serwisu Wolne Lektury oraz gdy jest elementem niezmienionego pliku z tekstem przygotowanego w ramach projektu Wolne Lektury. We wszystkich pozostałych sytuacjach do wykorzystania logo konieczna jest zgoda Fundacji. Autorem logo jest Mikołaj Leszczyński z agencji PZL.