Project

General

Profile

Jak zaznaczamy motywy

Czym są motywy i do czego są potrzebne?

Zaznaczając motywy i tematy tworzymy zbiór wybranych fragmentów tekstów. Dla zbioru tego nazwa motywu stanowi rodzaj hasła–etykiety.

Takie kolekcje tematycznych wypisów z literatury mogą być użyteczne podczas pisania prac (w tym wypracowań szkolnych czy prezentacji maturalnych); stanowią one materiał pozwalający zastanowić się, w jakich konfiguracjach znaczeń i skojarzeń może występować wybrany motyw lub temat.

Zaznaczanie motywów

Aby wskazać w tekście motyw, zaznaczamy fragment, który po wyjęciu z tekstu będzie sam w sobie wymowny. Pamiętamy jednak, że użytkownik strony przeglądając motywy może wybrany przez nas fragment zobaczyć w kontekście całości utworu.

Zbiór zaznaczonych w jakimś tekście motywów nie stanowi hasłowego zapisu treści całego utworu. Zakładamy, że tekst będzie poddany dokładniejszej interpretacji przez naszych czytelników (np. podczas pracy uczniów z nauczycielami).

Przystępując do zaznaczania motywów warto uważnie zapoznać się z ich listą i przeczytać opisy motywów. Opisy wyjaśniają ideę, jaka przyświecała nam przy wprowadzaniu pewnego motywu czy tematu, a także pokazują, jaka była dotychczasowa praktyka przy zaznaczaniu odnoszących się do niego fragmentów. Ponieważ dotychczas używanych przez nas motywów i tematów jest wiele, pogrupowaliśmy je tematycznie w tzw. rodziny motywów i grupy tematyczne.

Gdy wybierzemy fragment utworu i klikniemy przycisk „wstaw motyw”, pojawi się okienko, w którym należy wpisać nazwę motywu. Kiedy zaczniemy wpisywać wybraną nazwę, wygeneruje się podpowiedź istniejących już haseł. Warto jednak sprawdzić, czy motyw, który chcemy wpisać nie ma już synonimicznej nazwy na naszej liście.

Można wybrany fragment przyporządkować kilku motywom/tematom. Należy pamiętać o tym, że możemy zawsze się rozmyślić (szczególnie, jeśli nie jesteśmy pewni, czy zaznaczyliśmy odpowiedni fragment), wejść w edycję motywu i usunąć go lub zmienić.

Uwaga! Nie każde wystąpienie danego słowa w utworze jest warte oznaczenia motywem. Zaznaczamy tylko te fragmenty tekstu, które wnoszą coś ciekawego i mogą być przydatne uczniowi lub studentowi w pisaniu pracy na dany temat. Np. krótka wzmianka, że bohater poszedł rano do pracy, nie jest warta oznaczenia motywem "Praca".