Project

General

Profile

Kłamstwo

Nie zaznaczaliśmy każdego kłamstwa powiedzianego przez bohaterów wszystkich tekstów literackich, a jedynie wskazywaliśmy na pewne wypowiedzi o ogólniejszym znaczeniu - np. takie, w których widoczne stają się przyczyny uciekania się do kłamstwa albo jego skutki.