Project

General

Profile

Komentarze

Linijki kodu składu, które nie mają być interpretowane przez (jakikolwiek) interpreter, należy umieszczać pomiędzy tagami.

Mogą to być tagi na uwagi osoby składającej tekst (można w nie ująć np. nieużywane w danej chwili środowiska/polecenia, do ew. późniejszej implementacji, uwagi dotyczące różnic ze skanem, informacje dla redaktora merytorycznego).

Uwagi redaktorów są brane pod uwagę przy ostatecznej redakcji technicznej i merytorycznej. Często dotyczą miejsc wątpliwych, spornych zarówno przy redakcji technicznej, jak i merytorycznej. Są brane pod uwagę przy tworzeniu notatki redaktorskiej, powstającej przy publikacji utworu.

Miejscem na uwagi redaktorsko-korektorskie są tagi:

<uwaga> komentarz </uwaga>

Tag obecnie nieużywany, obecny w starszych publikacjach (uwagi dotyczące składu):
<extra> komentarz </extra>