Project

General

Profile

Komitet honorowy

Projekt Wolne Lektury jest całkowicie niekomercyjny i realizowany pro publico bono. Dlatego tak ważne jest dla nas poparcie udzielone przez wybitne osobistości kultury i nauki.
Patronat honorowy nad projektem Wolne Lektury sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.

Do Komitetu Honorowego Wolnych Lektur zaproszenie przyjęli:

prof. Maria Janion, Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk

prof. Grażyna Borkowska, Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk

prof. Przemysław Czapliński, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. Mieczysław Dąbrowski, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

prof. Ewa Kraskowska, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. Małgorzata Czermińska, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

prof. Jerzy Jarzębski, Instytut Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński

prof. Piotr Śliwiński , Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu