Project

General

Profile

Komunikat o błędzie

Jeśli tekst nie jest otagowany lub jest otagowany z błędami w edytorze xml, to w edytorze wizualnym pojawia się komunikat o błędzie.
Jeśli tagowanie jest poprawne, komunikat o błędzie znika i tekst wyświetla się sformatowany w edytorze wizualnym (html).