Project

General

Profile

Konwersja skanów

Skany konwertuje się programem imgconv.py. Program wymaga instalacji biblioteki PIL, którą można ściągnąć np. z http://dist.repoze.org/PIL-1.1.6.tar.gz.

Typowe użycie programu, w celu konwersji wszystkich plików jpg z katalogu skany w folderze domowym (przy założeniu, że imgconv.py znajduje się w katalogu domowym; $ to znak zachęty terminala, nie należy go wpisywać):

$ ../imgconv.py skany/*.jpg