Project

General

Profile

Lato

Motywem tym oznaczamy szczególnie charakterystyczne obrazy odnoszące się do tej pory roku - pory roślinnej obfitości, wakacji, żniw itp. Lato wśród motywów współtworzy rodzinę , której członkami są wszystkie pory roku. Jest to tytuł jednej z części Chłopów Reymonta, w której można znaleźć wiele opisów lata, przemian przyrody itp. Ponadto latem przypadają szczególne dni, z którymi wiążą się dawne i barwne obyczaje - zob. Pieśń świętojańska o sobótce Kochanowskiego.