Project

General

Profile

Lista tekstów w domenie publicznej

1. Fredro, Aleksander (1793-1876)
Zemsta / Aleksander Fredro ; posł. i przypisy Janusz Maciejewski
Łódź : Wydaw. Łódz., 1975 (Łódz. Druk. Dzieł.). - 147, [5] s. ; 20 cm

Maciejewski, Janusz (1930- ) – autor posłowia i przypisów

2. Krasicki, Ignacy (1735-1801)
Bajki / Ignacy Krasicki ; oprac. Zbigniew Goliński
Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975 (Druk. Wydaw.). - LXXXI, 146 s., 1 s. tabl. : portr. ; 20 cm

Goliński, Zbigniew (1925- ) - opracował

3. Krasicki, Ignacy (1735-1801)
Satyry i listy / Ignacy Krasicki ; oprac. Zbigniew Goliński
Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1958 [Kraków : Krakowskie Zakł. Graf. 7). - CXIV, [2], 175, [1] s. : portr. ; 17 cm

Goliński, Zbigniew (1925- ) - opracował

4. Prus, Bolesław (1847-1912)
Nowele wybrane / Bolesław Prus ; [wybór Wanda Jesionowska ; posłowie i przypisy Marian Płachecki]
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1976 (Łódź : ŁDD). - 399, [1] s. : 20 cm

Jesionowska, Wanda - autor wyboru
Płachecki, Marian – autor przedmowy i przypisów

5. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
Nowele / Henryk Sienkiewicz
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1976 (Łódź : ŁDD). - 356, [4] s. ; 22 cm

T.2 - 378 s.
T.3 - 377 s.
Tekst oparto na wyd. zbiorowym "Dzieł" pod red. Juliana Krzyżanowskiego t. 1-3. - Warszawa, 1948-1952
Krzyżanowski, Julian (1892-1976) – redaktor wydania zbiorowego

6. Słowacki, Juliusz (1809-1849).
Balladyna / Juliusz Słowacki ; oprac. Mieczysław Inglot
Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976 (Krak : DW). - LXXXIV, 231, [1] s., [2] k. tabl. : il. ; 18 cm

Inglot, Mieczysław (1931- ) - opracował

7. Żeromski, Stefan (1864-1925)
Syzyfowe prace / Stefan Żeromski ; oprac. Artur Hutnikiewicz
Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, dr. 1973. - XCVIII, 258, [4] s. ; 18 cm

Hutnikiewicz, Artur (1916-2005) - opracował

8. Żeromski, Stefan (1864-1925)
Opowiadania ; Utwory powieściowe / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń
Warszawa : "Czytelnik", 1973. - 354, [2] s. ; 18 cm

Pigoń, Stanisław (1885-1968) – opracowanie tekstu

9. Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)
Don Kichot z La Manczy / M. S. Cervantes ; [il. M. Romały]
Łódź ; Wrocław : W. Bąk, 1946 (Wrocław : Państw. Zakł. Graf. nr. 2). - 192 s., [8] k. tabl. ; 22 cm

10. Homerus (8..-7.. a.C.)
Iliada / Homer ; w przekł. [z grec.] Franciszka Ksawerego Dmochowskiego ; zrewidował, wstępem i koment. opatrzył Tadeusz Sinko
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966 (Krak : KZG 1). - LXXXVII, [1], 419, [1] s. ; 18 cm

Sinko, Tadeusz (1877-1966) – autor wstępu i komentarzy

11. Homerus (8..-7.. a.C.)
Odyseja / Homer ; przeł. Lucjan Siemieński ; wstęp Zofia Abramowiczówna ; wybór prac. i objaśn. opatrzył Jerzy Łanowski
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975 (Druk. Uniw. Jag.)

Abramowiczówna, Zofia (1906-1988) – autor wstepu
Łanowski, Jerzy (1919-2000) – autor wyboru i objaśnień

12. Sophocles (ca 496-406 a.C.)
Antygona / Sofokles ; przetł. i oprac. Kazimierz Morawski
Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, [1939] (Kraków : W. L. Anczyca i Spółki)

13. Bogurodzica / oprac. Jerzy Woronczak ; wstęp językoznawczy: Ewa Ostrowska ; oprac. muzykolog.: Hieronim Feicht ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1962 (Wrocław : Wrocł. Druk. Naukowa)

Woronczak, Jerzy - oprac.
Ostrowska, Ewa (1907-1977) – wstęp językoznawczy
Feicht, Hieronim (1894-1967) - oprac. muzykolog.

14. Orzeszkowa, Eliza (1841-1910)
Nad Niemnem / Eliza Orzeszkowa ; [posłowie Julian Krzyżanowski]
Warszawa : "Czytelnik", 1976

Krzyżanowski, Julian (1892-1976) – autor posłowia

15. Prus, Bolesław (1847-1912)
Lalka / Bolesław Prus ; [posłowie, aneks i przypisy Henryk Markiewicz]
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1975 (Łódź : ŁDD)

Markiewicz, Henryk (1922- ) - posłowie, aneks i przypisy

16. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
Quo vadis/ Henryk Sienkiewicz
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1976 (Łódź : ŁDD)

Tekst oparto na wyd. zbior. "Dzieł" pod red. Juliana Krzyżanowskiego t. 20-22. - Warszawa, 1948.

17. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
Potop / Henryk Sienkiewicz ; red. Julian Krzyżanowski ; przygot. do dr. Lucyna Michalska i Maria Skalska ; oprac. graf. Jerzy Jaworowski
Warszawa : Państ. Inst. Wydaw., 1972

Krzyżanowski, Julian (1892-1976) - redaktor
Michalska, Lucyna – opracowanie, przygotowanie do druku
Skalska, Maria – opracowanie, przygotowanie do druku
Jaworowski, Jerzy (1919-1975)- opracowanie graficzne

18. Reymont, Władysław Stanisław (1867-1925)
Chłopi / Władysław St. Reymont ; oprac. i przygot. do dr. Tomasz Jodełka-Burzecki i Irena Orlewiczowa
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1976 (Pozn : PZGMK)

Jodełka-Burzecki, Tomasz (1919-1989) - opracowanie, przygotowanie do druku
Orlewiczowa, Irena ( -2002) - opracowanie, przygotowanie do druku

19. Wyspiański, Stanisław (1869-1907)
Wesele / Stanisław Wyspiański ; oprac. Jan Nowakowski.
Kraków : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1973 (Kraków : Druk. Narodowa)

Nowakowski, Jan (1908-1991). - opracowanie

20 Żeromski, Stefan (1864-1925)
Ludzie bezdomni / Stefan Żeromski ; [posłowie Danuty Zawiślan]
Warszawa : "Czytelnik", 1976

Tekst powieści wg wyd. : S. Żeromski, Ludzie bezdomni, Warszawa 1963
Zawiślan, Danuta - posłowie

21. Żeromski, Stefan (1864-1925)
Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; [posłowie i przypisy Henryka Markiewicza ; oprac. tekstu Stanisław Pigoń]
Warszawa : "Czytelnik", 1976 (Krak : DW)

Markiewicz, Henryk (1922- ) - posłowie i przypisy
Pigoń, Stanisław (1885-1968) - opracowanie tekstu

22. Słowacki, Juliusz (1809-1849)
Dramaty / Juliusz Słowacki ; oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. T. 3
Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1974 ([Rzeszów] : Rzesz. Zakł. Graf.)

Dzieła wybrane / Juliusz Słowacki ; red. Julian Krzyżanowski
Sawrymowicz, Eugeniusz (1904-1982) - opracowanie

23. Słowacki, Juliusz (1809-1849)
Dramaty / Juliusz Słowacki ; oprac. Maria Bokszczanin. T. 4
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974 (Rzesz. Zakł. Graf.)

Dzieła wybrane / Juliusz Słowacki ; red. Julian Krzyżanowski
Bokszczanin, Maria (1926- ) - opracowanie

24. Słowacki, Juliusz (1809-1849)
Dramaty / Juliusz Słowacki ; oprac. Eugeniusz Sawrymowicz. T. 5
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974 (Rzesz. Zakł. Graf.)

Dzieła wybrane / Juliusz Słowacki ; red. Julian Krzyżanowski
Sawrymowicz, Eugeniusz (1904-1982) - opracowanie

25. Krasiński, Zygmunt (1812-1859)
Nie-boska komedia / Zygmunt Krasiński ; wstęp : Maria Janion ; tekst i przypisy : Maria Grabowska
Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1965 ([Kraków] : Krakowskie Zakł. Graf.)

Janion, Maria (1926- ) – autor wstepu
Grabowska, Maria (1922-1989) – tekst i przypisy, opracowanie

26. Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Cierpienia młodego Wertera / Jan Wolfgang Goethe ; przeł. Franciszek Mirandola ; oprac. Zygmunt Zagórowski
Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [1922] (Kraków : W. L. Anczyc)

27. Dante Alighieri (1265-1321)
Boska komedja / Dante Alighieri ; przeł. Edward Porębowicz
Warszawa : Instytut Wydawniczy ”Bibljoteka Polska“, 1921 (Bygoszcz : Zakłady graficzne Instytutu Wyd. ”Bibljoteka Polska“)

28. Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Faust : tragedya Göthego / tł. z niem Alfonsa Walickiego ; z przydaniem kilku śpiewów kompozycyi Antoniego Radziwiłła ; wyd. Adama Zawadzkiego
Wilno : J. Zawadzki, 1844 (Wilno : J. Zawadzki)

29. Shakespeare, William (1564-1616)
Hamlet, królewicz duński / Wiliam Szekspir ; przeł. Józef Paszkowski ; wstęp, aneks i przypisy Włodzimierz Lewik
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1973 : (Olszt. Zakł. Graf. im. S. Pieniężnego)

Lewik, Włodzimierz (1905-1962) - wstęp, aneks i przypisy

30. Kraszewski, Józef Ignacy (1812-1887)
Stara baśń : powieść z IX w. / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Wincenty Danek
Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975 (Druk. Wydaw.)

Danek, Wincenty (1907-1976) - opracowanie

31. Sienkiewicz, Henryk (1846-1916)
W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz ; posłowie Tomasz Jodełka-Burzecki
Warszawa : Państwowy Instytut Wydaw., 1973 (Kraków : Druk. Nar.)

Jodełka-Burzecki, Tomasz (1919-1989) - posłowie

32. Shakespeare, William (1564-1616)
Romeo i Julia / Wiliam Szekspir ; przeł. Józef Paszkowski ; [posł., aneks i przypisy Róża Jabłkowska ; oprac. il. Wanda Jesionowska]
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1975 (Łódz. Druk. Dzieł.)

Paszkowski, Józef (1816-1861) - Tł.
Jabłkowska, Róża (1910-2003) - posł., aneks i przypisy
Jesionowska, Wanda – opracowanie il.

33. Shakespeare, William (1564-1616)
Makbet / William Szekspir ; [przeł. z ang. Józef Paszkowski ; posł. Irena Janicka ; przypisy Grzegorz Sinko]
Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1976 (Łódź : ŁZG 1)

Janicka-Świderska, Irena - posłowie
Sinko, Grzegorz (1923- ) - przypisy

34. Molière (1622-1673)
Świętoszek= Tartuffe : komedya w pięciu aktach wierszem / Jan Poquelin Moli`ere ; przeł. Kazimierz Zalewski
Warszawa : S. Lewental, 1875 (Warszawa : S. Lewental)

35. Plato (427-347 a.C.)
Obrona Sokratesa / Platon ; przeł. z grec. i objaśnienia dodał Adam Maszewski ; pod red. Henryka Struvego
Warszawa : skł. gł. w Księgarni E. Wendego i S-ki, 1885 ([Warszawa] : IG. Zawiszewski)

36. Dante Alighieri (1265-1321)
Boska komedia : (wybór) / Dante Alighieri ; przeł. [z wł.] Edward Porębowicz ; [wstęp i koment. oprac. Kalikst Morawski]
Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977

Porębowicz, Edward (1862-1937) - Tł.
Morawski, Kalikst (1907-1988) - wstęp i koment. oprac.

37. Augustyn (św. ; 354-430)
Wyznania / św. Augustyn ; z łac. przetł., wstępem i komentarzem zaopatrzył Jan Czuj
Poznań : Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka, 1929 (Katowice : Księg. i Druk. Katolicka)

Czuj, Jan (1886-1957) – Tł.

38. Sophocles (ca 496-406 a C.)
Król Edyp / Sofokles ; przeł. i oprac. Kazimierz Morawski
Kraków : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1947

Morawski, Kazimierz (1852-1925) – oprac.

39. Staszic, Stanisław (1755-1826)
Przestrogi dla Polski / Stanisław Staszic ; wyd. krytyczne przygot. i oprac. Stefan Czarnowski
Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [1926] (Kraków : W.L.Anczyc)

Czarnowski, Stefan Zygmunt (1879-1937) - oprac.