Project

General

Profile

Lista możliwych charakterów współpracy

Wybrane określenia rodzaju współpracy i ich skróty:

autor bibliografii załącznikowej - bibliogr.

autor dedykacji - aut. ded.

autor indeksu - indeks

autor komentarza - koment.

autor obrazu, rzeźby, rysunku, medalu itp. - aut. wzoru

autor opracowania muzycznego - oprac. muz.

autor opracowania słów lub libretta - oprac.

autor oryginału - aut. oryg.

autor oryginału libretta - oryg.

autor oryginału muzycznego - oryg. muz.

autor posłowia - posł.

autor przedmowy - przedm.

autor słów libretta - libr.

autor suplementu - supl.

autor wstępu - wstęp

autor zdjęć - zdj.

fotograf - fot.

iluminator - iluminator

ilustrator - il.

kaligraf - kaligraf

kompozytor - kompoz.

kopista - kop.

opracowanie graficzne - il.

opracowanie techniczne - oprac. tech.

opracowujący - oprac.

redaktor - red.

rysownik - rys.

rytownik - ryt.

tłumacz - tł.

twórca adaptacji - adapt.

twórca wyboru - wybór

twórca zbioru - zebr.