Project

General

Profile

Literatura białoruska

1. Jan Niesłuchowski (Janka Łuczyna) (1851-1897)

Łuczyna Janka, właśc. Janka Niesłuchouski, ur. 6 VII 1851, Mińsk, zm. 28 VII 1897, tamże, poeta białoruski;
pisał też w języku pol. i ros.; liryki społ. o tematyce wiejskiej (Wiazanka); przekł. utworów W. Syrokomli.

Nasze "Żubry" / Tutejszy, Kijów 1907
Poezye Jana Niesłuchowskiego, Warszawa 1898

Wiazanka / Вязанка (zbiór wierszy w jęz. białoruskim), Mińsk 1903
Wieroczka / Верочка (powieść w jęz. rosyjskim), Mińsk 1900
Tvory : veršy, narysy, peraklady, lìsty, Mińsk 2001

2. Jan Czeczot (1796-1847)

Czeczot Jan, ur. 24 VI 1796, Maluszyce k. Nowogródka, zm. 1 VIII 1847, Druskieniki, poeta;
sekr. Tow. Filomatów; wiersze filomackie, piosenki, dumy, ballady.

Piosnki wieśniacze z nad Niemna : we 2 częściach, Wilno 1837
Piosnki wieśniacze znad Niemna i Dźwiny, Wilno 1839
Piosnki wieśniacze znad Dźwiny : książeczka 3., Wilno 1840
Piosnki wieśniacze z nad Niemna i Dźwiny, z dołączeniem pierwotwornych w mowie sławiano-krewickiéj, Wilno 1844
Piosnki wieśniacze z nad Niemna, Dniepra i Dniestra, Wilno 1845
Piosnki wieśniacze z nad Niemna i Dźwiny, niektóre przysłowia i idiotyzmy, w mowie sławiano-krewickiej, s postrzeżeniami nad nią uczynionemi, Wilno 1846
Pieśni ziemianina / przez Tłómacza Piosnek Wieśniaczych z nad Niemna i Dźwiny, Wilno 1846
w: Złota księga pieśni polskich : pieśni, gawędy, opowieści / [zebrał i oprac.] Zbigniew Adrjański, Warszawa 1997
Powiastki dla młodych dziewcząt naśladowane z dzieła Pani de Set (De Saintes, Delassemens de ma fille, 2 volumes), Wilno 1845
Niektóre uwagi szczególniej pod względem stylu nad pieśnią trzecią Anafielas: "Witoldowe boje" przez P. Kraszewskiego w r. 1845 w Wilnie Zawadzkiego wydaną, Wilno 1846

w: Fal'klor u zapisah Âna Čačota i bratou Tyškevičau, Mińsk 2005
Navagradskì zamak : tvory, Mińsk 1989

3. Wincenty Dunin-Marcinkiewicz (1808-1884)

Dunin-Marcinkiewicz Wincuk, pseud. Nawum Pryhaworka, ur. 4 II 1808, zm. 29 XII 1884, białoruski komediopisarz i poeta;
komedie o tendencjach realist. (Idylla wieśniacza); przekłady.

Sielanka : opera we 2. aktach, Wilno 1846
Hapon : powieść białoruska, z prawdziwego zdarzenia, w języku białoruskiego ludu napisana, Mińsk 1855
Ciekawyś? Przeczytaj! : trzy powiastki i wierszyk ulotny, Mińsk 1856
Dudarz białoruski czyli Wszystkiego potrosze, Mińsk 1857
Lucynka czyli Szwedzi na Litwie : opowiadania historyczne, w 4-ch obrazkach, Wilno 1861

Hapon, Pieciarburh 1907
Wieczarnicy Wincuka Dunin-Marcinkiewicza, Pieciarburh 1909
Ŝerouskie dažynki ; Kupalla, Pieciarburh 1910
Zbor tvorau, Minsk 1958
Pìnskaâ šlâhta : kamedyja u adnoj dzei, Belastok 1958
Tvory, Mìnsk 1984
Belaruskaâ kamedyâ, Mìnsk, 2000
Vybranyâ tvory : dlâ sârèdnâga i starèjšaga škol'naga uzrostu, Mìnsk 2001
Dramatyčnyâ tvory, Mìnsk 2006
Zbor tvoraŭ u dvuh tamah. T. 1, Dramatyčnyâ tvory ; Veršavanyâ apovescì ì apavâdannì, Mìnsk 2007
Zbor tvoraŭ u dvuh tamah. T. 2, Veršavanyâ apovescì ì apavâdannì ; Veršy ; Publìcystyka ; Lìsty ì paslannì ; Peraklady ; Dubia, Mìnsk 2008

4. Franciszak Bahuszewicz (1840-1900) (Baguševìč, Francìšak (1840-1900))

Bahuszewicz Franciszak, Franciszek Bohuszewicz, pseud. Maciej Buraczok, Symon Reuka z-pad Barysawa, ur. 21 III 1840, Świrany k. Wilna, zm. 28 IV 1900, Kuszlany, poeta białoruski, pochodzenia polskiego;
uczestnik powstania styczniowego 1863–64; wiersze ukazujące życie chłopów białoruskich; także poezje w języku polskim.

Dudka białaruskaja Macieja Buraczka, Kraków 1891
Tralalonaczka, Kraków 1892
Smyk białaruski Szymona Reuki z pad Barysowa, Poznań 1894

Dudka belaruskaâ Maceâ Buračka, Pecârburh 1907
Smyk belaruski Symona Reǔki s pad Barysova, Pecârburh 1908
Vybranyâ tvory, Mìnsk 1946
Tvory, Mìnsk 1967
Veršy, Mìnsk 1976
Moâ dudka, Mìnsk 1987
Dudka białaruskaja Macieja Buraczka : veršy, Mìnsk 1990
Tvory, Mìnsk 1991
Tralalonaczka, Mensk 1992
Tvory, Mìnsk 1998
Tvory, Mìnsk 2001
Tvory, Mìnsk 2009

5. Maksim Bahdanowicz (1891-1917) (Bagdanovìč, Maksìm Adamavìč (1891-1917))

Bahdanowicz Maksim, ur. 9 VII 1891, Mińsk, zm. 25 V 1917, Jałta, poeta białoruski;
wiersze patriotyczno-społeczne, nastrojowe liryki osobiste; wprowadził do poezji białoruskiej sonet; opowiadania (Apokryf); artykuły krytycznoliterackie; przekłady polskiej poezji.

Bilorus'ke vidroženne, Viden 1916
Tvory. T. 1, Mensk 1927
Tvory. T. 2, Mensk 1928
Vânok : zbornik veršoǔ, Vil'nâ 1927
Tvory : veršy, apavâdanni, narysy, Minsk 1957
Zbor tvoraǔ : u 2 tamah. T. 1, Veršy, paemy, pereklady, Minsk 1968
Zbor tvoraǔ : u 2 tamah. T. 2, Proza, litaraturna - krytyčnyâ i publicystyčnyâ artykuly, pis'my, Minsk 1968
Poŭny zbor tvoraŭ : u troh tamah. T. 1, Veršy, paèmy, peraklady, nasledavannì, čarnavyâ nakidy, Mìnsk 1991
Poŭny zbor tvoraŭ : u troh tamah. T. 2, Mastackaâ proza, peraklady, lìtaraturnyâ artykuly, recenzìì ì natatkì, černavyâ nakìdy, Mìnsk 2001
Poŭny zbor tvoraŭ : u troh tamah. T. 3, Pullìcyctyka, lìsty, letapìs žyccâ i tvorčascì, Mìnsk 1995
Ìntymny dzënnìk : vybranyâ tvory, Mìnsk 2006

6. Ałaiza Paszkiewicz (1876-1916)

Paszkiewicz Ałaiza, pseud. Ciotka, ur. 15 VII 1876, Pieszczyna k. Lidy, zm. 17 II 1916, białoruska poetka i działaczka społ.;
poezje nasycone romant. patosem rewolucyjnym; utwory dla dzieci.

7. Janka Kupała (1882-1942) (Kupala, Ânka (1882-1942)

Kupała Janka, właśc. Iwan Łucewicz, ur. 7 VII 1882, Wiazynka (pow. wileński), zm. 28 VI 1942, Moskwa, białoruski pisarz i działacz kult.;
twórca nowoczesnej literatury białoruskiej, liryka miłosna i pejzażowa, często oparta na motywach lud., poematy dram.; dramaty i komedie (Paulinka); przekł. poezji, m.in. polskiej

Advečnaâ pešnâ v 12 praâvah, Pecârburg 1910
Huslar, Piecârburg 1910
Šlâham žycâ , Pecârburg 1913
Raskidanae gnâzdo : drama v 5-cëh aktach, Vilnâ 1919
w: Belaruski dèklâmator : "Cyrvony dudar", Minsk 1924
Magila l'va : (z narodnaga padan'nâ), Mensk 1927
Paŭlinka : sceny z šlajahockaha žyc'câ ŭ 2 aktah, Vilnâ 1927
Na kuc'cû : abrazok v 1 akce, Vilnâ 1928
Vybranâ twory, Mìnsk 1947
Poèmy, Mìnsk 1949
Veršy, t. 1-4, Mìnsk 1952-1954
Poèmy, t. 5, Mìnsk :1954
Dramatičnaâ tvory , t. 6, Mìnsk 1954
Poèmy , Minsk 1957
Prymaki : scèničny žart v adnom akce , Belastok 1958
Veršy ; Poèmy , Minsk 1958
Veršy i poėmy : 1904-1907, t. 1, Mìnsk 1961
Veršy i poėmy : 1908-1910 , t. 2, Mìnsk 1961.
Veršy i poėmy : 1911-1917 , t. 3, Mìnsk 1961.

i wiele innych dostępnych w BN

8. Uładzimir Żyłka (1900-1933)

Żyłka Uładzimir, ur. 27 V 1900, Makaszy k. Nieświeża, zm. 1 III 1933, poeta białoruski;
od 1930 na zesłaniu; symbolist. liryka miłosna i patriotyczno-wolnościowa (Na rostani); przekł. utworów m.in. A. Mickiewicza, H. Ibsena, Ch.P. Baudelaire’a; zmarł na zesłaniu.

Tu są tłumaczenia w domenie publicznej:
http://wiersze.wikia.com/index.php?title=U%C5%82adzimir_%C5%BBy%C5%82ka&useskin=monobook
Dziadek (Дзед, 1921)
Kochałem... (Я кахаў, 1920)
Motyle (Матылі, 1920)
W mym sercu niezmienne pragnienie tej jednej...‎ (У сэрцы нязрадна туга аб адной..., ?)
Zapytałem morskiej fali...‎ (Запытаў я морскі хвалі..., 1926)