Project

General

Profile

Literatura niemieckojęzyczna » History » Version 3

Aneta Rawska, 10/10/2012 03:55 PM

1 1 Marta Niedziałkowska
h1. Literatura niemieckojęzyczna
2 1 Marta Niedziałkowska
3 2 Aneta Rawska
4 2 Aneta Rawska
5 2 Aneta Rawska
Instytucje w Polsce
6 2 Aneta Rawska
7 2 Aneta Rawska
* Instytut Germanistyki UW 
8 2 Aneta Rawska
* Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, 
9 2 Aneta Rawska
- Biblioteka Austriacka
10 2 Aneta Rawska
http://buwcd.buw.uw.edu.pl/
11 3 Aneta Rawska
- Biblioteka Polonicum
12 2 Aneta Rawska
http://www.polonicum.uw.edu.pl
13 2 Aneta Rawska
14 2 Aneta Rawska
* Biblioteka Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie
15 2 Aneta Rawska
http://www.dhi.waw.pl/pl/biblioteka.html
16 2 Aneta Rawska
* Medioteka Szwajcarska
17 2 Aneta Rawska
18 2 Aneta Rawska
Organizacje niemieckie:
19 2 Aneta Rawska
* S. Fischer Stiftung
20 2 Aneta Rawska
* Niemieckie Biblioteki Cyfrowe: http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/kompetenznetzwerk.htm
21 2 Aneta Rawska
* Niemiecka Biblioteka Narodowa: http://www.dnb.de/DE/Home/home_node.html.
22 2 Aneta Rawska
* http://www.bsb-muenchen.de/Digitale_Bibliothek.329.0.html
23 1 Marta Niedziałkowska
24 3 Aneta Rawska
25 3 Aneta Rawska
pliki z listą publikacji poniżej